מתי ניתן לקבל פטור ממס על משיכת כספי תגמולים מתוכניות קצבה?

אלו המקרים שבהם ניתן למשוך כספי תגמולים מתוכניות קצבה של קופות גמל

מאת מערכת Tax:on

אלו כללי המשיכה של כספי תגמולים בקצבה בפטור ממס, לפי מועד צבירת תגמולים ומעמד העמית.

מעמד העמית

שכיר

שכיר

עצמאי בקרן פנסיה

עצמאי בקרן פנסיה

עצמאי בפוליסות ביטוח שנפתחו עד 30.4.1997

עצמאי בפוליסות ביטוח שנפתחו לאחר 1.5.1997

מועד צבירת התגמולים

עד 31.12.1999

מתאריך 1.1.2000

עד 30.04.1997

החל מתאריך  1.5.1997

עד 31.12.1999

ממועד תחילת הפוליסה

תנאים למשיכת תגמולים  כסכום חד פעמי פטור ממס

כעבור 6 חודשים ממועד עזיבת עבודה ובמידה ולא החל לעבוד אצל מעביד אחר או החל לעבוד כעצמאי

לאחר 13 חודש במידה ועבר למעסיק חדש שאינו משלם לביטוח פנסיוני (לא רלוונטי לאחר צו הרחבה לפנסיה חובה)

בגיל 60 אם פרש העמית או צמצם עבודתו בשיעור של 50% לפחות

בכל גיל מסיבות סוציאליות או רפואיות

החל מגיל 60 ורק במסגרת היוון קצבה פטורה

 

גיל 60 לאחר 5 שנות ותק או לאחר 15 שנות ותק בתוכנית ללא תלות בגיל

 

החל מגיל 60 ורק במסגרת היוון קצבה פטורה

 

גיל 60 לאחר 5 שנות ותק או לאחר 15 שנות ותק בתוכנית ללא תלות בגיל

 

החל מגיל 60 ורק במסגרת היוון קצבה פטורה

 

תנאים למשיכה כקצבה חודשית

גיל 60 לפחות

גיל 60 לפחות

גיל 60 לפחות

גיל 60 לפחות

גיל 60 לפחות

גיל 60 לפחות

** האמור במאמר אינו מובא כתחליף לקבלת יעוץ והוא מהווה מידע כללי בלבד, אשר אינו מהווה יעוץ ו/או תחליף לייעוץ ו/או שיווק מכל סוג שהוא ואין להסתמך עליו בכל צורה שהיא. כל פעולה שנעשית ע”פ המידע והפרטים האמורים במאמר זה הינה על אחריות המשתמש בלבד. בכל מקרה ספציפי יש להיעזר בבעל מקצוע המתמצא בתחום. הנתונים נכונים לשנת המס 2023 אלא אם נרשם אחרת.