קצבה מוכרת - תשלומי קצבה פטורים ממס

עובדים המתקרבים או עברו את גיל 60, זכאים בתנאים מסוימים לקצבה פטורה ממס, בהטבה שעשויה להגיע למאות אלפי שקלים 

מאת מערכת Tax:on

קצבה מוכרת היא קצבה פטורה ממס, המשולמת על ידי קופת גמל לקצבה שאינה קרן ותיקה. 

הקצבה פטורה ממס, כי מקורה בתשלומים ששולם עבורם מס בשלב ההפקדה, או כי מדובר בחלק מהפנסיה שמקורו בהפקדות לחיסכון הפנסיוני שהחוסך לא נהנה מהטבות המס עבורן (ניכוי וזיכוי) בשלב ההפקדה. 

תגמולי מעסיק. משנת 2012 ואילך, תגמולי מעסיק העולים על התקרה (2,225.6 ש”ח בחודש נכון לשנת 2023) מחויבים במס בשלב ההפקדה.  

תגמולי עובד. משנת 2012 ואילך, תגמולי עובד העולים על 7% מהשכר הממוצע במשק אינם נהנים מהטבות מס, ומשולמים מהנטו (מעל 831 ש”ח בחודש נכון לשנת 2023).

פיצויים. משנת 2017 ואילך, מרכיב הפיצויים המופקד מעל התקרה (39,300 ש”ח לשנה לשנת 2023) חייב במס בשלב ההפקדה.

את הטבת המס בגין כספים אלו ניתן לקבל בכל מכשירי החיסכון הפנסיוני, למעט קרן פנסיה ותיקה. 

משנת 2012 ואילך, הטבת המס בגין כספים אלו היא חלוטה, ועומדת בפני עצמה ללא קיזוזים. 

בעיקרון ניתן לדרוש את ההטבה בגין כספי התגמולים גם עבור השנים 2000-2011, אך נוסח פקודת מס הכנסה בשנים אלו לא העמיד את הטבת המס בגין סכומים אלו בפני עצמה, אלא כרך אותם עם הטבת המס של הקצבה המזכה (נוסחת השילוב). בפועל, זה הוביל לכך שבמרבית המקרים הטבת המס יוצאת “מחוץ לכסף” (למעט שכירים עם שכר גבוה מאוד לאורך התקופה).

החל מ-1 בנובמבר 2023, חלה חובה לדווח בסעיף א.10 של טופס 161 החדש, מהו סכום הפיצויים הנומינאלי שנזקף כשווי בשלב ההפקדה, ומהו סכום הפיצויים לרבות הרווחים שנצבר בקופה. 

משיכה באמצעות קצבה חודשית לכל החיים

בהתאם לתנאי התוכנית הפנסיונית, מגיל 60 ניתן לקבל קצבה חודשית לכל החיים. קצבה זו תהיה כאמור פטורה כולה ממס, לרבות מרכיב הרווח בגין ההפקדות. 

עם זאת, הקצבה חייבת בדמי ביטוח לאומי ומס בריאות עד לגיל הפרישה (62 ושמונה חודשים לנשים, 67 לגברים). מאחר שלרוב לא כדאי כלכלית לדחות לגיל מאוחר את קבלת הקצבאות הפטורות ממס, נכון לנצל הטבה זו מוקדם ככל הניתן, כלומר כבר מגיל 60.

משיכת כספי פיצויים בסכום חד-פעמי 

ניתן למשוך את כספי הפיצויים באופן חד פעמי ופטור ממס, בכל עת אחרי סיום העבודה אצל המעסיק, ללא קשר לגיל או תנאים נוספים, וזאת למעט מס רווחי הון בשיעור של 15% בגין הרווח הנומינלי. המשיכה עצמה מתבצעת במישרין מול הקופה שבה נחסכו הכספים, ללא צורך בקבלת אישור פקיד שומה.

משיכת כספי תגמולים בסכום חד-פעמי 

ניתן למשוך את כספי התגמולים באופן חד פעמי ופטור ממס (במסגרת יתרת ההון הפטורה) תוך תשלום 15% מס בלבד בגין הרווח הנומינלי, בהתקיים שני תנאים מצטברים:

1. העמית הגיע לגיל 60 לפחות.

2. העמית מקבל מתוכנית פנסיונית קצבה חודשית של לפחות 4,850 ש”ח בחודש (בשנת המס 2023).

כדאי לדעת  

היות שרשות שוק ההון ורשות המיסים לא הסדירו באופן ראוי את נושא הקצבה המוכרת – תשלומים פטורים, במרבית המקרים בפועל, הכספים לא “נצבעים” בהתאם בגופים המוסדיים, ועל העמית להוכיח לפני הפרישה כי שילם מס עבור כספים אלו (בעיקר לגבי התגמולים).

הנושא הוזנח בשוק החסכון הפנסיוני ובתכנוני פרישה, מה שגורם ועלול לגרום לכפל מס. 

לכן, חשוב ביותר כי כל שכיר המתקרב או הגיע לגיל 60, לפנות למתכנן פרישה או בעל מקצוע אחר המתמחה בנושא, כדי לבדוק את זכויותיו. מדובר לעיתים במאות אלפי שקלים שנצברו בחיסכון הפנסיוני, ועשויים להיות כפטורים ממס. 

** האמור במאמר אינו מובא כתחליף לקבלת יעוץ והוא מהווה מידע כללי בלבד, אשר אינו מהווה יעוץ ו/או תחליף לייעוץ ו/או שיווק מכל סוג שהוא ואין להסתמך עליו בכל צורה שהיא. כל פעולה שנעשית ע”פ המידע והפרטים האמורים במאמר זה הינה על אחריות המשתמש בלבד. בכל מקרה ספציפי יש להיעזר בבעל מקצוע המתמצא בתחום. הנתונים נכונים לשנת המס 2023 אלא אם נרשם אחרת.