פטור ממס עבור קבלת קצבה בגיל פרישה

שכירים בגיל פרישה זכאים לקצבה חודשית פטורה ממס בגובה 1,550 ש”ח לפחות, אך כדי לקבל את ההטבה יש לתכנן זאת מראש 

מאת מערכת Tax:on

קצבה מזכה. כל אדם שהגיע לגיל הפרישה – העומד כיום על 67 לגברים ו-62 ושמונה חודשים לנשים (יעלה בהדרגה ל-65) – זכאי לקבל קצבה חודשית פטורה ממס ומדמי ביטוח לאומי ומס בריאות, בגובה של לא פחות מ-1,550 ש”ח ולא יותר מ-4,742 ש”ח בחודש.

נוסחת הקיזוז. הפער בין הקצבה המינימלית הפטורה ממס לקצבה המרבית הפטורה ממס, קשור בניצול פטור ממס על פיצויי פיטורין. נוסחת הקיזוז קובעת כי פיצויים פטורים ממס ששולמו בעד 32 שנות העבודה שקדמו לגיל הזכאות (המאוחר מבין גיל פרישה או קבלת קצבה מזכה) מקזזים את יתרת ההון הפטורה, שממנה אנו זכאים לממש את הפטור לקצבה.

מצד אחד, אין כדאיות כלכלית בדחיית קצבאות פטורות ממס. אולם מצד שני, הטבת המס ומימוש זכויות הקצבה אינן ניתנות באופן אוטומטי, ויש לפעול באופן יזום במסגרת תכנון הפרישה, כדי לנצלן באופן מיטבי, כי לפחות 1,550 ש”ח בחודש פטורים ממס, בלי קשר לשום הכנסה אחרת.

חשוב להדגיש כי זה רלוונטי לכל מי שהגיע לגיל פרישה, וגם למי שממשיך לעבוד. כלומר, ניתן להמשיך לעבוד ולהתחיל לקבל קצבה חודשית פטורה ממס מהתוכנית הפנסיונית (לעיתים גם ממרכיב כספי הפיצויים מהמעסיק הנוכחי). 

החל מה-1 בנובמבר 2023, עבור כל פרישה של עובד שהחל לקבל קצבה מכספי הפיצויים מהמעסיק שממנו פרש, וזאת בזמן שעוד עבד אצל אותו מעסיק, יש למלא את סעיף א.11 בטופס 161 החדש, לרבות ערך הפיצויים למס, נכון למועד המרתם לקצבה ושווים כקצבה חודשית.

** האמור במאמר אינו מובא כתחליף לקבלת יעוץ והוא מהווה מידע כללי בלבד, אשר אינו מהווה יעוץ ו/או תחליף לייעוץ ו/או שיווק מכל סוג שהוא ואין להסתמך עליו בכל צורה שהיא. כל פעולה שנעשית ע”פ המידע והפרטים האמורים במאמר זה הינה על אחריות המשתמש בלבד. בכל מקרה ספציפי יש להיעזר בבעל מקצוע המתמצא בתחום. הנתונים נכונים לשנת המס 2023 אלא אם נרשם אחרת.