מתי ניתן לקבל פטור ממס על משיכת כספים הוניים מקופת גמל?

באילו מקרים אפשר למשוך כספי תגמולים כסכום חד-פעמי פטור ממס, ומהם התנאים למשיכת הכספים כקצבה חודשית

מאת מערכת Tax:on

אלו הכללים למשיכת תגמולים מקופת גמל, כסכום חד-פעמי פטור ממס או כקצבה חודשית , לפי מועד צבירת תגמולים ומעמד העמית. 

כללי משיכה של כספי תגמולים הוניים

מועד צבירת התגמולים

עד 31.12.2004

1.1.2005 עד 31.12.2007

מתאריך 1.1.2008

עד 31.12.2005

מתאריך 1.1.2006

מתאריך 1.1.2008

מעמד העמית

שכיר

שכיר

שכיר

עצמאי

עצמאי

עצמאי

תנאים למשיכת תגמולים  כסכום חד פעמי פטור ממס (אחד מהתנאים מספיק)

כעבור 6 חודשים ממועד עזיבת עבודה ובמידה ולא החל לעבוד אצל מעביד אחר או החל לעבוד כעצמאי

לאחר 13 חודש במידה ועבר למעסיק חדש שאינו משלם לביטוח פנסיוני (לא רלוונטי לאחר צו הרחבה לפנסיה חובה)

בגיל 60 אם פרש העמית או צמצם עבודתו בשיעור של 50% לפחות

מסיבות סוציאליות או רפואיות בכל גיל.

מגיל 60 + ותק של 5 שנים  (ללא צורך בעזיבת עבודה וזאת למעט חבר בעל שליטה) – עמידה בתנאי זה מאפשרת משיכת כל כספי התגמולים ההוניים כולל אלו שנצברו לפני 01/05 בפטור ממס.

החל מגיל 60 ורק במסגרת היוון קצבה פטורה

 

מגיל 60 ובתנאי שחלפו 5 שנים לפחות מיום תחילת התוכנית או לאחר 15 שנות ותק

 

מגיל 60 ובתנאי שחלפו 5 שנים לפחות מיום תחילת התוכנית

 

החל מגיל 60 ורק במסגרת היוון קצבה פטורה

 

תנאים למשיכה כקצבה חודשית

אין אפשרות בתנאי התוכנית

אין אפשרות בתנאי התוכנית

החל מגיל 60

אין אפשרות בתנאי התוכנית

אין אפשרות בתנאי התוכנית

החל מגיל 60

 

** האמור במאמר אינו מובא כתחליף לקבלת יעוץ והוא מהווה מידע כללי בלבד, אשר אינו מהווה יעוץ ו/או תחליף לייעוץ ו/או שיווק מכל סוג שהוא ואין להסתמך עליו בכל צורה שהיא. כל פעולה שנעשית ע”פ המידע והפרטים האמורים במאמר זה הינה על אחריות המשתמש בלבד. בכל מקרה ספציפי יש להיעזר בבעל מקצוע המתמצא בתחום. הנתונים נכונים לשנת המס 2023 אלא אם נרשם אחרת.