משיכת כספי תגמולים מקופות גמל: כללים שחשוב להכיר

הכנסות נמוכות, הוצאות רפואיות, סכום צבירה מזערי, נכות או פטירה: אלו המקרים שבהם ניתן למשוך כספים מקופת גמל, בפטור ממס 

מאת מערכת Tax:on

באפשרותכם למשוך כספי תגמולים כסכום חד-פעמי פטור ממס, מכל סוגי התוכניות (הון וקצבה), ללא תלות בוותק או בגילכם, עקב הסיבות הסוציאליות או הרפואיות הבאות:

הכנסות נמוכות

ככל שהכנסות העמית בצירוף הכנסות בן/בת הזוג (לרבות הכנסות פטורות ממס, קצבאות ילדים, נכות וכו’) אינן עולות על שכר המינימום החודשי (5,300 ש”ח נכון לשנת 2023), ואם יש לבני הזוג לפחות ילד אחד שגילו פחות מ-18, אז תקרת המשיכה תהיה פעמיים שכר המינימום, כאשר מדי חודש ההפרש בלבד ישולם כסכום פטור ממס.

הוצאות רפואיות

אם עלות ההוצאות הרפואיות עבור העמית או קרוב/ה שלו, גבוהה ממחצית ההכנסה השנתית של העמית ובן/בת זוגו, ומשיכת הכספים נועדה לסייע למימונו של טיפול רפואי, הקופה תעביר לעמית את הסכום הנדרש לכיסוי ההוצאות הרפואיות באופן פטור ממס. לידיעתכם, הוצאות רפואיות אינן כוללות טיפולי שיניים.

נכות

במקרה של נכות צמיתה בשיעור של 75% לפחות, של העמית או של קרוב/ה שלו, ניתן למשוך את הכספים בפטור ממס, בתנאי שהנכות נגרמה בשל מחלה או פגיעה שאירעו אחרי פתיחת החשבון. 

פטירה

במקרה של פטירה, החיסכון שמקורו בכספי תגמולים ישולם כסכום חד-פעמי למוטבים שנקבעו. 

סכום צבירה מזערי

עמית רשאי למשוך במישרין כספי תגמולים שנצברו בקופת קצבה תשלום של מס שולי, ולא כמשיכה שלא כדין החייבת במס של 35% לפחות, אם הוא מקיים את כל התנאים הבאים: 

1. הגיע לגיל פרישת חובה כמשמעותו בחוק גיל הפרישה (67 לגברים ונשים).

2. סך הכספים בחשבונותיו של העמית בקופות גמל לקצבה, משלמות ושאינן משלמות (למעט קרן פנסיה ותיקה), נמוך מסכום הצבירה המזערי (100,771 ש”ח נכון לשנת 2023).

3. לא משולמת לעמית קצבה מקופת גמל משלמת (למעט קרן פנסיה ותיקה), ואם משולמת קצבה כאמור, בתנאי שסך הקצבאות (למעט קרן פנסיה ותיקה) עולה על סכום הקצבה המזערי (4,850 ש”ח נכון לשנת 2023).

** האמור במאמר אינו מובא כתחליף לקבלת יעוץ והוא מהווה מידע כללי בלבד, אשר אינו מהווה יעוץ ו/או תחליף לייעוץ ו/או שיווק מכל סוג שהוא ואין להסתמך עליו בכל צורה שהיא. כל פעולה שנעשית ע”פ המידע והפרטים האמורים במאמר זה הינה על אחריות המשתמש בלבד. בכל מקרה ספציפי יש להיעזר בבעל מקצוע המתמצא בתחום. הנתונים נכונים לשנת המס 2023 אלא אם נרשם אחרת.