מחשבון הירושה החכם מבית Tax:on 

מחשבון הירושה מבית Tax:on מוגש כשירות לציבור, ומאפשר להבין ולשלוט בחלוקת הרכוש והנכסים שלך, ולהבטיח את עתידם של האנשים הקרובים אליך ביותר. 

איך זה עובד?

שלב 1: שאלון קצר ותוצאה אישית

ממלאים כמה פרטים על מצבך המשפחתי, ונציג בפניך את חלוקת הרכוש והנכסים האישית שלך במקרה פטירה, בהתאם להוראות חוק הירושה. 

שלב 2: הוספת נתונים ותוצאה מפורטת

ממלאים שני נתונים באופן אנונימי, ונציג בפניך את חלוקת הרכוש והנכסים האישית שלך במקרה פטירה, בהתאם להוראות חוק הירושה, ואת הכספים שניתן לחלק אחרת באמצעות מינוי מוטבים. הנתונים שעליך למלא:  

1. סך כספי הירושה: שווי כל הרכוש והנכסים שעל שמך, שיועברו לידי הקרובים שלך. הכל, כולל הכל. 

חשבונות בנק, חסכונות, מטבעות דיגיטליים, שווי נכסי מקרקעין שלא לצרכי מגורים, תיקי השקעות, קרנות נאמנות, קופות גמל, קרנות השתלמות, שווי פוליסות ביטוח חיים, שווי עסקים וחברות, וכל נכס או רכוש אחר שבבעלותך. 

חשבונות בנק, חסכונות, מטבעות דיגיטליים, שווי נכסי מקרקעין שלא לצרכי מגורים, תיקי השקעות, קרנות נאמנות, קופות גמל, קרנות השתלמות, שווי פוליסות ביטוח חיים, שווי עסקים וחברות, וכל נכס או רכוש אחר שבבעלותך. 

2. ביטוחי חיים וחסכונות: שווי סך ביטוחי החיים שרכשת, וסך הכספים שחסכת בקופות, שישולמו ישירות מחברות ביטוח וקופות גמל, במקרה פטירה.  

חשבונות בנק, חסכונות, מטבעות דיגיטליים, שווי נכסי מקרקעין שלא לצרכי מגורים, תיקי השקעות, קרנות נאמנות, קופות גמל, קרנות השתלמות, שווי פוליסות ביטוח חיים, שווי עסקים וחברות, וכל נכס או רכוש אחר שבבעלותך. 

סכומי ביטוח מפוליסות ביטוחי חיים (ללא משכנתא), קרנות השתלמות, קופות גמל, קופות גמל להשקעה, קופות גמל תיקון 190, ביטוח מנהלים או תגמולים לעצמאים, חיסכון פרטי בחברות ביטוח, ואם אין שאירים – גם סכום החיסכון בקרן הפנסיה.  

שלב 1: שאלון קצר ותוצאה אישית

מחשבון הירושה החכם
מבית Tax:on

מחשבון הירושה מבית Tax:on מוגש כשירות לציבור, ומאפשר להבין ולשלוט בחלוקת הרכוש והנכסים שלך, ולהבטיח את עתידם של האנשים הקרובים אליך. 

איך זה עובד?

שלב 1: שאלון קצר ותוצאה אישית
ממלאים כמה פרטים על מצבך המשפחתי, ונציג בפניך את חלוקת הרכוש והנכסים האישית שלך במקרה פטירה, בהתאם להוראות חוק הירושה. 

שלב 2: הוספת נתונים ותוצאה מפורטת
ממלאים שני נתונים באופן אנונימי, ונציג בפניך את חלוקת הרכוש והנכסים האישית שלך במקרה פטירה, בהתאם להוראות חוק הירושה, ואת הכספים שניתן לחלק אחרת באמצעות מינוי מוטבים. 

הנתונים שעליך למלא: 

סך כספי הירושה 
שווי כל הרכוש והנכסים שעל שמך, שיועברו לידי הקרובים שלך. הכל, כולל הכל.

חשבונות בנק, חסכונות, מטבעות דיגיטליים, שווי נכסי מקרקעין שלא לצרכי מגורים, תיקי השקעות, קרנות נאמנות, קופות גמל, קרנות השתלמות, שווי פוליסות ביטוח חיים, שווי עסקים וחברות, וכל נכס או רכוש אחר שבבעלותך. 

חשבונות בנק, חסכונות, מטבעות דיגיטליים, שווי נכסי מקרקעין שלא לצרכי מגורים, תיקי השקעות, קרנות נאמנות, קופות גמל, קרנות השתלמות, שווי פוליסות ביטוח חיים, שווי עסקים וחברות, וכל נכס או רכוש אחר שבבעלותך. 

ביטוחי חיים וחסכונות
שווי סך ביטוחי החיים שרכשת, וסך הכספים שחסכת בקופות, שישולמו ישירות מחברות ביטוח וקופות גמל, במקרה פטירה. 

סכומי ביטוח מפוליסות ביטוחי חיים (ללא משכנתא), קרנות השתלמות, קופות גמל, קופות גמל להשקעה, קופות גמל תיקון 190, ביטוח מנהלים או תגמולים לעצמאים, חיסכון פרטי בחברות ביטוח, ואם אין שאירים – גם סכום החיסכון בקרן הפנסיה. 

שלב 1: שאלון קצר ותוצאה אישית