מדריך כיס: כיסוי ביטוחי בזמן מלחמה וחירום

איזה כיסוי יש לכם, מה כל כיסוי נותן, לאילו נקודות כדאי לשים לב, ואיזה פעולות אפשר לבצע כדי להגביר את הביטחון הכלכלי של הקרובים אליכם ביותר

מאת מנכ”ל Tax:on, אבי רוזנבאום

בימים אלו של שעת חירום ומלחמה, עולות שאלות רבות בנוגע לכיסוי הביטוחי של קרנות פנסיה ופוליסות ביטוח, במקרה של חלילה פטירה או נכות. 

במדריך זה, ריכזנו עבורכם מענה מקיף לשאלות הנוגעות לכיסוי ביטוחי בשעת חירום. המדריך כולל הסברים, נקודות שכדאי לשים לב אליהן, ופעולות שניתן לבצע כדי להגביר את הביטחון הכלכלי של בני המשפחה והקרובים אליכם, בתקופה של חוסר ודאות. 

בשלב ראשון, יש לברר איזה מוצרי פנסיה וביטוח יש לכם, באמצעות סוכן הביטוח או סוכנות הביטוח שלכם, או באופן עצמאי באינטרנט: 

1. אתר המסלקה הפנסיונית מציג את תמונת הפנסיה המלאה שלכם, בעלות סמלית של 18 ש”ח. זה עשוי לחסוך בירוקרטיה בעתיד, כי במקרה של פטירה, חברות הביטוח, קופות הגמל וקרנות הפנסיה לא מעבירות יותר מידע למסלקה. 

2. אתר הר הביטוח מציג את רשימת החברות שבהן יש לכם כיסוי ביטוחי, ומהו גובה הביטוח. השירות ניתן בחינם, ומאפשר למצות במהירות את הזכויות במקרה של פטירה.

קרן פנסיה חדשה היא מוצר הפנסיה השכיח ביותר, שיש לכל מי שהצטרף לשוק העבודה משנת 1995 ואילך.

קרנות הפנסיה החדשות כוללות זכויות ביטוחיות שונות, לכן חשוב לבדוק אם יש לכם קרן חדשה או ותיקה, באמצעות אתר המסלקה הפנסיונית, או דרך סוכן הביטוח או קרן הפנסיה שלכם.

שימו לב: הזכויות והכיסויים של הקרן שמורים לעמיתים מבוטחים ופעילים בלבד, המפקידים כספים לקרן לצד המעסיק או באופן עצמאי.

קצבת שאירים

קצבת שאירים היא הקצבה החודשית שקרן הפנסיה תשלם לשאירים של הנפטר: בן/בת זוג וילדים עד גיל 21.

בתקופה רגילה, רבים מעדיפים לשלם פחות ביטוח ולחסוך יותר בפנסיה. אך בתקופות חירום עם סיכון גבוה, רצוי לבצע הערכת סיכונים ולבחור במסלול עם הגנה מקסימלית לשאירים.

כדאי לדעת

 • גובה הקצבה. תשלום קצבת השאירים נקבע על פי שני גורמים: השכר הקובע בקרן הפנסיה, ושיעור הכיסוי שבוטח בקרן למקרה של פטירה.
 • שיעור כיסוי. שיעור הכיסוי של קצבת שאירים נע בין 40% ל-100% מהשכר המבוטח.
 • חלוקת קצבה ומשך התשלום. חלוקת הקצבה היא 60% לבן/בת הזוג, ו-40% בחלוקה שווה בין הילדים. הקצבה תשולם לבן/בת הזוג לכל החיים, ולא פחות מ-240 חודשי תשלום (20 שנה). לילדים (ללא צרכים מיוחדים), הקצבה תשולם עד גיל 21. כאשר אחד הילדים מגיע לגיל 21, יתרת התשלום מתחלקת בין האחים שטרם מלאו להם 21.
 • אם אין שאירים (למשל רווקים), ערך החסכון הנותר ישולם בתשלום חד-פעמי למוטבים או ליורשים שלהם.
 • שינויים בכיסוי. ניתן לשנות בכל עת את שיעור הכיסוי ואת השכר הקובע בקרן, כאשר השינוי נכנס לתוקף בתחילת החודש העוקב לקבלת הבקשה, גם במקרה של פטירה מפגיעה שאינה נובעת ממצב רפואי קיים, כולל אירוע טרור או מלחמה.
 • ללא קיזוזים. קצבת השאירים משולמת ללא קיזוזים ביחס לפיצויים ממוסד ממשלתי (המוסד לביטוח לאומי או משרד הביטחון).
 • תקופת אכשרה. קיימת תקופת אכשרה של 60 חודשים על הגדלת כיסוי, בגין אירוע ביטוחי הנובע ממצב רפואי קיים.
 • ויתור על כיסוי. אפשר לוותר באופן אקטיבי על כיסוי שאירים (רק אם אין לכם, כמובן), כאשר הוויתור תקף למשך שנתיים, ואז צריך לחתום שוב על ויתור. זה שכיח למשל בקרב רווקים.
  במקרה של שינוי סטטוס משפחתי (למשל חתונה או הולדת ילד), אם קורה מקרה ביטוחי תוך 3 חודשים, האירוע מכוסה על ידי הקרן. אם הוא קורה אחרי 3 חודשים אך לפני חידוש הוויתור, הקרן אינה כוללת כיסוי שאירים. במקרה של פטירה, הסכום שנצבר לרוב יועבר למוטבים או ליורשים כסכום חד-פעמי, ולא כקצבה חודשית.
 • קביעת מוטבים. אם לא נקבעו מוטבים, הסכום ישולם ליורשים על פי חוק הירושה, או בהתאם לצוואה (אם קיימת).
 • החישוב. שיעור הכיסוי הביטוחי במקרה של פטירה נקבע בהתאם לשיעורו בחודש שקדם לפטירה.
 • פטור ממס. קצבת השאירים פטורה ממס עד לסך חודשי של 9,120 ש”ח, כאשר הפטור ניתן לכל אחד מהשאירים בנפרד.
 • צמוד למדד. קצבת השאירים צמודה למדד המחירים לצרכן ומתעדכנת כל שנה.

חשוב לזכור

 • הגדלת ביטוח שאירים. ניתן להגדיל את ביטוח השאירים עד ל-100% מהשכר הקובע. זה עשוי להגדיל את הקצבה פי 2 וחצי מהכיסוי הנוכחי.
 • התחתנתם? חשוב לזכור לעדכן את הקרן אם התחתנתם, כדי שכיסוי השאירים יהיה בתוקף ודאי.
 • מי המוטבים? אם אין לכם שאירים, חשוב לעדכן מי המוטבים שיקבלו את הסכום שנחסך במקרה פטירה. אחרת, הכסף יילך ליורשים. זה דורש צו ירושה, לוקח זמן ועלול לעכב את קבלת הכספים. מה גם שלא בטוח שהיורש על פי חוק, הוא האדם שרציתם שיקבל את החיסכון שלכם.
 • היוון קצבת שאירים. במקרה שאתם זכאים לקצבת שאירים מקרן הפנסיה, ואתם זקוקים גם לסכום חד-פעמי, ניתן לבקש היוון חלקי של הקצבה, ולקבל כסכום חד-פעמי עד 25% מהקצבה החודשית כפול 60 חודשים (5 שנים). כעבור 5 שנים, תשלומי הקצבה יחזרו להיות בשיעור של 100%.

חישוב לדוגמה 

פטירה של שכיר בעל שכר קובע של 10,000 ש”ח, נשוי + 2 ילדים קטינים

 • מסלול 40% שאירים: קצבת שאירים כוללת בגובה 4,000 ש”ח, המתחלקת בין האלמנה (60% / 2,400 ש”ח) לילדים (40% / 1,600 ש”ח, שהם 800 ש”ח לילד) 
 • מסלול 100% שאירים: קצבת שאירים כוללת בגובה 10,000 ש”ח, המתחלקת בין האלמנה (60% / 6,000 ש”ח) לילדים (40% / 4,000 ש”ח, שהם 2,000 ש”ח לילד)

אורכת ריסק זמני

במקרה של חל”ת, סיום עבודה וכו’, חשוב לשמור על הזכויות בקרן הפנסיה שלכם. הקרן שומרת על הזכויות למשך 5 חודשים אחרי הפסקת התשלום, מהחודש ה-6 הכיסוי הביטוחי נגמר, אם לא חידשתם את הפקדת הכספים במסגרת מעסיק חדש או באופן עצמאי.

לשם כך, ניתן לבצע אורכת ריסק זמני, המאפשרת לשמור על הכיסוי הביטוחי שלכם בקרן לעד 19 חודשים נוספים, מבלי להפקיד כספים.  

קצבת נכות היא קצבה חודשית שמקבלים עמיתים בקרן הפנסיה, שנקבעה להם נכות של 25% לפחות, אשר פוגעת ביכולתם לעבוד לתקופה של 90 יום לפחות.

שימו לב: הזכויות והכיסויים של הקרן שמורים לעמיתים מבוטחים ופעילים בלבד, המפקידים כספים לקרן לצד המעסיק או באופן עצמאי.

כדאי לדעת

 • גובה הקצבה. גובה קצבת הנכות נעה בין 37.5% ועד 75% מהשכר הקובע, בהתאם למסלול הביטוח שנבחר.
 • סיום קבלת הקצבה. תשלום קצבת הנכות יועבר עד לתום התקופה שנבחרה: גיל 60, גיל 62, גיל 64 או גיל 67.
 • חישוב הקצבה. חישוב הקצבה שתשולם הוא שיעור הכיסוי לנכות בקרן (עד 75% מהשכר) כפול השכר הקובע לקרן, במכפלת שיעור הנכות.
 • קיזוז תשלום מגורם ממשלתי. הקרן תקזז מחישוב קצבת הנכות תשלומים המתקבלים מגורם ממשלתי (המוסד לביטוח לאומי או משרד הביטחון).
 • גובה התשלום. הקרן מבטיחה תשלום מינימלי של 25% מהשכר הקובע, גם אם מתקבל פיצוי מגורם ממשלתי העולה על סכום הפיצוי בקרן הפנסיה.
  סכום הקצבה שהקרן תשלם לעמית נכה, שיש לו זכאות לקצבה אחרת, תהיה הגבוהה מבין השתיים, כל עוד הסכום אינו לא עולה על הקצבה שמגיעה לעמית. הסכום נע בין 25% ועד 100% מהשכר הקובע, כפול שיעור הנכות של העמית.
 • הצמדה למדד. קצבת הנכות צמודה למדד ומתעדכנת מדי שנה.

חשוב לזכור

 • שינוי גיל סיום קבלת הקצבה. ניתן לשנות את תום תקופת הביטוח למקרה של אובדן כושר עבודה, ולהאריך את תקופת הפיצוי עד הגיל המקסימלי, שהוא 67 לנשים וגברים. רבים בוחרים בגיל צעיר יותר, כדי לשלם פחות בשוטף על ביטוח נכות או אובדן כושר עבודה. מדובר בעיקר בנשים, שגיל הפרישה שלהם על פי חוק מוקדם יותר. אך בתקופת חירום, אפשר למצות עד תום את תקופת תשלום הפיצוי, ולקבל סכום כולל גבוה בהרבה.
 • שינוי גובה ביטוח הנכות. ניתן לבצע בכל עת שינויים בגובה ביטוח הנכות בקרן הפנסיה, בטווח שבין 37.5% ו-75%.
 • פגיעת טיל. כיסוי נכות בקרן פנסיה חדשה תקף גם אם הנכות נגרמה כתוצאה מפגיעת טיל, וזאת להבדיל מכיסוי אובדן כושר עבודה בחברות ביטוח.
 • חישוב קצבה. חישוב הקצבה במקרה של נכות ייקבע בהתאם לשיעור הקצבה בחודש שקדם למקרה הביטוח.
 • נכות מתפתחת. ניתן להוסיף לקרן כיסוי “נכות מתפתחת”, המגדיל את קצבת הנכות מדי שנה ב-2%, בנוסף לעלייה הצמודה למדד.
 • ביטוח מטריה. ניתן להוסיף כיסוי ביטוח מסוג “מטריה”, המבטל את קיזוז הפיצוי מגורם ממשלתי (אם קיים), ואף מבטל את תקופת האכשרה.

חישוב לדוגמה

שכיר בעל שכר קובע בגובה 10,000 ₪, שנקבעו לו 100% נכות

 • מסלול 37.5% נכות: קצבת נכות מרבית בגובה 3,750 ₪. אם קיים פיצוי מגורם ממשלתי העולה על הקצבה בקרן הפנסיה, קצבת הנכות המרבית היא 2,500 ש”ח (25%), במקרה של קיזוז מלא.
 • מסלול 75% נכות: קצבת נכות מרבית בגובה 7,500 ₪. אם קיים פיצוי מגורם ממשלתי העולה על הקצבה בקרן הפנסיה: קצבת הנכות המרבית היא 2,500 ש”ח (25%), במקרה של קיזוז מלא.

קרנות פנסיה ותיקות הן קרנות הפנסיה שהוקמו עד שנת 1995, וכיום לא ניתן יותר להצטרף אליהן. אם הצטרפתם לשוק העבודה ופתחתם קרן פנסיה לפני 1995, כנראה שיש לכם קרן פנסיה ותיקה.

מקרי פטירה

 • קיזוז קצבת שאירים. בקרן פנסיה ותיקה אין זכאות לקצבת שאירים, במקרה של קבלת תשלום מגורם ממשלתי (המוסד לביטוח לאומי או משרד הביטחון), ללא קשר לגובה הקצבה.
 • גובה הפדיון. הקרן תשלם את ערך הפדיון בהתאם לנוסחת ערכי פדיון: פיצויים לשאירים, תגמולים למוטבים.

מקרי נכות

 • גובה הקצבה. קרן פנסיה ותיקה תשלם קצבת נכות חודשית בשיעור של עד 75% מהשכר הקובע.
 • קיזוז פיצויים. הקרן תקזז כל פיצוי אחר המשולם למבוטח מגורם ממשלתי, במקרה של נכות כתוצאה ממלחמה או פעולות איבה וטרור.

חשוב לזכור

 • יש קיזוז, ואין פיצוי מינימלי. בקרנות פנסיה ותיקות אין הבטחה לפיצוי מינימלי בגין נכות, ובמקרה של קיזוז הפיצוי ישולם במלואו על ידי הגורם הממשלתי.
 • אין ביטוח מטריה. עמיתי קרנות פנסיה ותיקות לא יכולים לרכוש כיסוי “מטריה”, המבטל את קיזוז הפיצוי מגורם ממשלתי (אם קיים), ואף מבטל את תקופת האכשרה.

פוליסת אובדן כושר עבודה בחברת ביטוח מעניקה למבוטח קצבה חודשית בגובה של עד 75% מהמשכורת הקובעת, בשל מקרה ביטוחי שבעקבותיו נקבעו לו 25% נכות לפחות, ונפגע כושרו לעבוד בעיסוק המתאים להשכלה, הניסיון וההכשרה שלו.

כדאי לדעת

 • לא תקף בפגיעת טילים. הכיסוי אינו בתוקף אם אובדן כושר העבודה נגרם כתוצאה מפגיעת טילים, ללא קשר למועד רכישת הפוליסה.
 • תקף בחלק מהמקרים באירוע מלחמה. כאשר אובדן כושר העבודה נגרם בשל אירוע מלחמה או פעולות איבה (להוציא פגיעת טילים), תוקף הכיסוי תלוי במועד רכישת הפוליסה.
 • פוליסת אובדן כושר עבודה שנרכשו עד יולי 2017:
 • – אין כיסוי למקרה של אי-כושר עבודה הנגרם בשל אירוע מלחמה, במקרה שהמבוטח זכאי לפיצוי מגורם ממשלתי.
 • – ייתכנו נספחים מיוחדים שמעניקים כיסוי, בהסכמים מיוחדים עם מעסיקים גדולים.
 • פוליסת אובדן כושר עבודה שנרכשו החל מאוגוסט 2017:
 • – לא יתקבל תשלום מחברת הביטוח, אם אובדן כושר העבודה נגרם בשל אירוע מלחמה או טרור שנמשך מעל 48 שעות, והפיצוי שהמבוטח מקבל מגורם ממשלתי גבוה מהפיצוי שנרכש מהפוליסה (לעיתים חריג זה לא קיים).
 • – עשוי להתקבל תשלום מחברת הביטוח, עם או בלי קיזוז התשלום מגורם ממשלתי, בהתאם להרחבות שנרכשו בפוליסה, בתנאי שאובדן כושר העבודה נגרם בשל אירוע טרור או מלחמה שנמשך מעל 48 שעות, והפיצוי שהמבוטח מקבל מגורם ממשלתי נמוך מהפיצוי שנרכש בפוליסה (לעיתים חריג זה לא קיים).
 • – הבטחה לתשלום מינימלי של 30% מהקצבה החודשית, גם אם מתקבל פיצוי מגורם ממשלתי.
 • – ניתן לרכוש כיסוי “מטריה”, כדי לבטל את קיזוז התשלום אם מתקבל פיצוי מגורם ממשלתי.

פוליסות אובדן כושר עבודה מסוג “מטריה”

פוליסת “מטריה” היא פוליסת אובדן כושר עבודה מצומצמת בחברת ביטוח, המשפרת את הגדרות ביטוח הנכות של עמיתים פעילים המבוטחים בקרן פנסיה חדשה.

בעלי פוליסת “מטריה” זכאים לקבל מחברות הביטוח פיצוי שאחרת היה נגרע מהם כתוצאה מתקנון קרן הפנסיה, במקרים הבאים:

 • ביטול קיזוז תשלום. חברת הביטוח תשלם למבוטח את פנסיית הנכות, במקרה שקרן הפנסיה קיזזה את התשלום מהגורם הממשלתי, בהתאם להוראות התקנון.
 • ביטול תקופת אכשרה. תקופת האכשרה נמשכת 60 חודשים, שבמהלכם קרן הפנסיה לא תשלם את הקצבה, אם מקרה הנכות אירע כתוצאה ממצב רפואי קיים, טרם הצטרפות העמית לקרן ו/או הגדלת הכיסוי הביטוחי. במקרה זה, חברת הביטוח תכנס ל”נעליה” של קרן הפנסיה, ותשלם את קצבת הנכות למבוטח שבבעלותו פוליסת מטריה.
 • ביטוח עיסוקי במקום ביטוח מקצועי. קרן הפנסיה בודקת את כל ההיסטוריה המקצועית של המבוטח, ויכולה לטעון כי הנכות לא מונעת ממנו לעסוק במקצוע שמילא בעבר. עם כיסוי מטריה, חברת הביטוח תתייחס רק לתחום העיסוק האחרון של המבוטח, כך שגם אם קרן הפנסיה דחתה את תביעת אובדן כושר העבודה על רקע מקצועי, חברת הביטוח תתייחס לתביעה מהצד התעסוקתי ותשלם את הפיצוי.

חשוב לזכור

 • הגנה לשעת חירום. מטריה מספקת הגנה מצוינת לעמיתים המבטחים בקרות הפנסיה החדשות, בוודאי בתקופה של מלחמה ואירועי טרור.
 • לא כולל פגיעת טילים. פוליסת “מטריה” לא תשולם אם הנכות נגרמה כתוצאה מפגיעת טיל.
 • קיזוזים. הפיצוי ישולם על ידי חברת הביטוח אם הנכות נגרמה בשל אירוע מלחמה או טרור שנמשך מעל 48 שעות, והפיצוי שאותו מקבל המבוטח מגורם ממשלתי נמוך מהפיצוי שנרכש בפוליסה. הפיצוי לא ישולם אם הפיצוי שאותו מקבל המבוטח מגורם ממשלתי גבוה מהפיצוי שנרכש בפוליסה.

מקרה פטירה

 • תשלום חד-פעמי. כספי התגמולים שנצברו ישולמו כסכום חד-פעמי פטור ממס לזכאים, ללא קשר לסיבת הפטירה.
 • ביטוח מנהלים. אם ביטוח המנהלים כולל כיסוי למקרה פטירה, סכום הביטוח ישולם לזכאים כשהוא פטור ממס.
 • פיצויים. כספי הפיצויים מהמעסיק הנוכחי, וכספים ממעסיקים קודמים שנותרו במעמד “רצף זכויות” שנצברו בתוכניות אלו, ישולמו לשאירים על פי חוק (בן/בת זוג וילדים עד גיל 21).
 • תקף לעצמאים ושכירים כאחד.

מקרה נכות

 • פטור ממס בקופת גמל. אם נגרמה נכות רפואית לצמיתות בשיעור של 75% לפחות, ניתן יהיה למשוך את כל כספי התגמולים בפטור ממס, וזאת על בסיס עילת הנכות. עילת הנכות לא תקפה לטובת משיכה פטורה של קרן השתלמות.

כיסוי של ביטוח תאונות אישיות, נכות או מוות מתאונה, ומחלות קשות. 

כדאי לדעת

 • פיצוי. הכיסוי בפוליסות האלו כולל פיצוי כספי בהתאם למקרה הביטוחי המוגדר בתנאי הפוליסה
 • אירוע טרור או מלחמה. יש לבחון את תנאי הפוליסה האישיים, ותנאי הזכאות לקבלת פיצוי אם מקרה הביטוח אירע כתוצאה ממלחמה או אירוע טרור. ברוב המקרים, הפוליסות האלו יכללו חריג לעניין זה, כלומר לא תהיה זכאות לתשלום.

פוליסות בריאות

 • פוליסות בריאות ששווקו עד ינואר 2016
 • יתכן שקיים כיסוי למקרה ביטוח כתוצאה שאירוע עקב פעילות מלחמתית, פעולת איבה או פעילות בעלת אופי צבאי. יש לבחון את תנאי הפוליסה האישיים ואת התוקף שלהם, ואם קיים קיזוז ביחס לפיצוי מגורם ממשלתי.
 • פוליסות בריאות המשווקות החל מפברואר 2016
 • אין כיסוי לאירוע ביטוח כתוצאה מפעילות מלחמתית, פעולת איבה או פעילות בעלת אופי צבאי.

ביטוח חיים נועד להגן על התא המשפחתי ועל קרובים שעלולים להיפגע כלכלית במקרה שאחד מבני המשפחה נפטר, וכולל לרוב פיצוי חד-פעמי המשולם במקרה של פטירה.

כדאי לדעת

 • תשלום בכל מקרה. הפיצוי ישולם בכל מקרה של פטירה (למעט התאבדות בשנה הראשונה של הביטוח)
 • בלי קיזוזים. אין הפחתות או קיזוזים במקרה שמשולם במקביל פיצוי מגורם ממשלתי. אין קיזוזים או הפחתות גם במקרה שהפטירה קשורה באופן ישיר או עקיף לאירוע מלחמתי. כמו כן, אין קיזוזים או הפחתות גם בין חברות הביטוח, וכל הסכומים שנרכשו בחברות ביטוח שונות ישולמו לזכאים במלואם.
 • כולל פגיעת טיל. תנאי הפוליסה כוללים כיסוי מלא גם למקרה של פטירה עקב פגיעת טיל.
 • פטור ממס. הפיצוי המשולם יהיה פטור ממס אם הזכאים לפיצוי הם קרוביו של הנפטר. הגדרת קרוב לצורך קבלת פטור ממס על כספי הביטוח הוא בן/בת זוג, אח, אחות, הורה, הורי הורה, ילדי בן הזוג של כל אחד מאלה, כולל ילדים של אח/אחות או אח/אחות של הורה.

חשוב לזכור

 • קביעת מוטבים. בפוליסת ביטוח חיים ניתן לקבוע את זהות המוטבים שיקבלו את הפיצוי במקרה של פטירה. אם לא נקבעו מוטבים, סכום הביטוח ישולם ליורשים על פי חוק הירושה (אלא אם קיימת צוואה). לכן, חשוב לקבוע ולעדכן מוטבים אחת לתקופה, בהתאם למצב משפחתי ונסיבות נוספות.
 • לא ניתן לעיקול. פוליסת ביטוח חיים אינה ניתנת לעיקול לטובת נושים, והתמורה מובטחת לזכאים.
 • ביצוע שינויים. אפשר להקטין או לבטל פוליסת ביטוח חיים בכל עת.
 • גיל ומצב רפואי. לא תמיד ניתן להגדיל או לרכוש פוליסת ביטוח חיים, אלא בכפוף לגיל ומצב הרפואי.
 • ביטוח משכנתא. לבעלי משכנתא יש פוליסת ביטוח חיים, שבהן הפיצוי ישולם עד לגובה יתרת המשכנתא לבנק המלווה. אם קיימת יתרה בסכום הביטוח, היא תשולם לזכאים. גם בביטוח משכנתא ניתן לקבוע את זהות המוטבים במקרה של פטירה, עבור יתרת סכום הביטוח מעבר לסכום המשכנתא לסילוק.
 • מחירים. מחירי ביטוח החיים הוזלו משמעותית בשנים האחרונות, ונקבעים בהתאם למין, הרגלי עישון, עיסוק או תחביב מסוכן, ומצב רפואי.

סל השיקום של המוסד לביטוח לאומי עשוי לממן את הטיפולים הרפואיים בעקבות הפגיעה, בזמן תקופת האשפוז ואחריה (תרופות, נסיעות ועוד). אולם לעיתים יש צורך בטיפול מועדף, כגון נסיעות לרופאים מומחים בחו”ל, עזרים רפואיים מתקדמים וכדומה, הכרוך גם בפגיעה בעבודה של קרובים, כך שההכנסות קטנות בזמן שההוצאות גדלות.

חברות ביטוח אמנם מכסות טיפולים מועדפים, אך סרובן – ובוודאי אלו ששווקו מפברואר 2016 – לא מכסות מקרים של פגיעה בשל מלחמה, לכן לא ניתן לקבל מחברת הביטוח תשלום עבור ההוצאות הגבוהות האלו.

כדאי לדעת

 • פטור ממס. תקנות קופת גמל מאפשרות בחלק מהמקרים למשוך תגמולים ללא מס וללא תקרה. הפטור יינתן רק אם המחלה או הפגיעה שגרמו לנכות אירעו אחרי שהעמית הצטרף לקופת הגמל.
 • תנאי למשיכת כספים. התנאי הבסיסי למשיכת תגמולים הוא שנקבעה לעמית נכות רפואית של לפחות 75% לצמיתות.
 • עמיתים עיוורים. עמית עיוור יכול למשוך את התגמולים רק על פי החלטת שיעורי הנכות שקבעה ועדה רפואית, ובהתאם לאמור בסעיף 9(5) לפקודת מס הכנסה.
 • נכות של קרוב. עמית רשאי למשוך סכומים מקופת הגמל גם במקרים שבהם נקבעה נכות רפואית לקרוב שלו: בן/בת זוג, הורה, הורי הורה, ילד, ילד של בן/בת הזוג, ובן/בת זוגו של כל אחד מהם.
 • הגשת הבקשה למשיכת כספים. רק פקידי שומה רשאים לטפל בבקשות למשיכת תגמולים בפטור ממס בעילה של נכות רפואית. את הבקשה יש להגיש על גבי טופס 159 של רשות המיסים.

“הוצאות רפואיות” הן סכומים המשולמים עבור טיפולים רפואיים – בדיקות, תרופות, רכישת ציוד עזר רפואי, אשפוז, נסיעות, והוצאות מלווה כאשר מדובר בטיפול בחו”ל, למעט הוצאות לטיפול שיניים.

כדאי לדעת

 • משיכה פטורה מס מקופת גמל. תקנות קופות הגמל מאפשרות גם למי שנפגע ולא נקבעה לו נכות בשיעור של 75% לפחות, לקבל החזר על הוצאות רפואיות שעבורן לא התקבל החזר מחברת הביטוח או גורם אחר, מתוך כספי התגמולים שנחסכו, כשמשיכת הכספים פטורה ממס (במקום 35% מס לפחות)
 • משיכת כספים עבור קרובים. עמית רשאי למשוך מקופות גמל תגמולים באופן פטור ממס, הן עבור הוצאות רפואיות עבורו, והן עבור הוצאות רפואיות עבור קרובים שלו. סכום המשיכה מוגבל בשני המקרים לסכום ההוצאות הרפואיות בפועל.
 • מחצית מההכנסה השנתית. סכום ההוצאות הרפואיות שעבורן מבוקשת משיכת הכספים, צריך להיות גבוה ממחצית ההכנסה השנתית של העמית ובן/בת זוגו, לרבות ילדיו הקטינים או של קרובו ובן/בת זוגו. הגדרת קרוב לעניין זה: בן/בת זוג, הורה, הורי הורה, ילד , ילד של בן/בת הזוג, ובן/בת זוגו של כל אחד מהם.
 • חישוב הכנסה שנתית. ההכנסה השנתית של העמית במועד המשיכה מבוססת על צפי הכנסות, ומחושבת לפי סך כל ההכנסות מכל המקורות, מתחילת שנת המס ועד למועד המשיכה.
 • הגשת הבקשה למשיכת כספים. רק פקידי שומה רשאים לטפל בבקשות למשיכת תגמולים בפטור ממס, בעילה של הוצאות רפואיות. את הבקשה יש להגיש על גבי טופס 159 של רשות המיסים.
 • מסמכי מקור. עמית המבקש למשוך כספים, נדרש להמציא קבלות ו/או הוכחות אחרות (מסמכי מקור) לסכום של ההוצאות הרפואיות.

הפנסיה של רוב השכירים נשענת על שכר הבסיס, ולאו דווקא על שכר הברוטו שלהם, הכולל לעיתים קרובות שעות נוספות, בונוסים וכו’, שלא באים לידי ביטוי בחיסכון הפנסיוני או הביטוחי בעת פרישה. זהו גירעון מובנה בכיסוי הביטוחי של רוב השכירים, שיכול להגיע ל-25% מהשכר המבוטח.

לכן, אפשר לשקול להפקיד באופן עצמאי לקרן הפנסיה, עבור הכנסות חייבות במס שאינן חלק מהשכר לצורך תנאים סוציאליים. כשעושים זאת, קרן הפנסיה מוסיפה את הסכום היחסי לשכר המבוטח, שהוא הגבוה מבין השלושה: השכר הממוצע ב-3 החודשים האחרונים, השכר הממוצע ב-12 החודשים האחרונים,  או השכר בחודשים 13-24 לעבודה.

באמצעות הגדלת ההפקדות בהתאם לשכר בפועל, הקרן תיקבע בהתאם לשכר המבוטח הגבוה. זהו סוג של ביטוח מהיר וזול, כשרוב הכסף הולך לחיסכון.

חישוב לדוגמה

שכיר בעל משכורת מבוטחת בגובה 10,000 ש”ח בקרן הפנסיה, המקבל בממוצע עוד 3,000 ₪ עבור שעות נוספות, בונוסים, וכו’.

כדי להגדיל את השכר המבוטח לשכרו האמיתי (13,000 ש”ח), אותו שכיר יכול להפקיד לקרן הפנסיה 480 ש”ח בחודש, שהם 16% מהתוספת (3,000 ש”ח) לשכר המבוטח, וליהנות מהיתרונות הבאים:

 • הגדלת קצבת השאירים מ-10,000 ש”ח ל-13,000 ש”ח
  מסלול 40% שאירים: הקצבה החודשית תעלה מ-4,000 ש”ח ל-5,200 ש”ח למשפחה.
 • מסלול 100% שארים: הקצבה החודשית תעלה מ-10,000 ש”ח ל-13,000 ש”ח למשפחה.
 • הגדלת החיסכון הפנסיוני לעת פרישה.
 • תשואה מובטחת של 50% עבור ההפקדה: שליש מאותם 480 ש”ח יחזור אליו כזיכוי ו/או ניכוי מרשות המיסים. בפועל, עבור הפקדה של 320 ש”ח הוא קיבל בחזרה 160 ש”ח.
 • ניתן ליהנות מאותה הטבת מס גם עבור הפקדות לקופת גמל ללא מרכיבי ביטוח.

כדאי לדעת

 • עצמאים יכולים להפקיד לקרן פנסיה מעל למינימום הקבוע בחוק הפנסיה.
 • חלק מהעצמאים מעדיפים לשלם קנס של 500 ש”ח במקום להפקיד מדי חודש לפנסיה. בזמני חירום, לא מומלץ לעשות זאת.
 • גם עצמאים שמפקידים לפנסיה יכולים להגדיל את השכר המבוטח לצורך הכיסוי, בהתאם להכנסותיהם בפועל

חישוב לדוגמה

השכר המבוטח של עצמאי המפקיד מדי חודש לקרן פנסיה 1,000 ש”ח, יעמוד על 6,250 ₪ (ההפקדה גובה 16% מהשכר המבוטח, כברירת מחדל תקנונית).

אם הכנסותיו בפועל גבוהות מ-6,250 ש”ח, והוא מפקיד רק 1,000 ש”ח בחודש כי זה במסגרת מגבלות התקציב לחיסכון פנסיוני (ומעבר לחוק פנסיה חובה לעצמאי), אותו שכיר יכול לבקש מקרן הפנסיה לחשב את השכר המבוטח באופן שונה, לפי 12.5% מהשכר המבוטח (שיעלה ל-8,000 ש”ח), ובחלק מהמקרים לפי 10% מהשכר המבוטח (שיעלה ל-10,000 ש”ח).

 

מאת אבי רוזנבאום, מומחה למיסוי פנסיוני ופרישה, יו”ר ברוקר סוכנות לביטוח, ומנכ”ל Tax:on – החזרי מס דיגיטליים לשכירים.

** האמור במאמר אינו מובא כתחליף לקבלת יעוץ והוא מהווה מידע כללי בלבד, אשר אינו מהווה יעוץ ו/או תחליף לייעוץ ו/או שיווק מכל סוג שהוא ואין להסתמך עליו בכל צורה שהיא. כל פעולה שנעשית ע”פ המידע והפרטים האמורים במאמר זה הינה על אחריות המשתמש בלבד. בכל מקרה ספציפי יש להיעזר בבעל מקצוע המתמצא בתחום. הנתונים נכונים לשנת המס 2023 אלא אם נרשם אחרת.