הטבות מס עבור הפקדות חד-פעמיות במעמד עצמאי במסגרת תיקון 190

הוראות תיקון 190 מאפשרות לעובדים המתקרבים לפרישה להפקיד כספים בקופת גמל, וליהנות משורה של הטבות מס. למי זה מתאים, ומה חשוב לזכור 

מאת מערכת Tax:on

מהי הוראת תיקון 190? הוראות תיקון 190 לפקודת מס הכנסה מאפשרות לחוסכים במעמד עצמאי שורה של הטבות מס עבור הפקדות חד-פעמיות של כספים לקופות גמל. את הכסף ניתן למשוך אחרי גיל 60, כקצבה חודשית פטורה ממס, או כמשיכה חד פעמית. 

למי זה מיועד? עובדים בני 60 ומעלה שהחלו לקבל קצבה חודשית מתוכנית פנסיונית, לרבות פנסיה תקציבית העולה על הקצבה המזערית בסך 4,850 ש”ח (נכון לשנת 2023), עובדים המתקרבים לגיל 60, או לעובדים שגילם מעל 60 ועתידים להתחיל לקבל קצבה חודשית גבוהה מהקצבה המזערית בסך 4,850 ש”ח (לדוגמה, הכסף אינו נזיל עד למימוש הקצבה המזערית בפועל).

 

התיקון מציע מסלול השקעה אטרקטיבי לחוסכים עם כסף נזיל המתקרבים לגיל 60, ולשכירים בעלי הכנסה גבוהה (פעמיים השכר הממוצע במשק או יותר), המחפשים פתרון משלים לחיסכון הפנסיוני שלהם. 

איך מושכים את הכסף? העמית יכול למשוך את הכספים מקופת הגמל לפי תיקון 190, רק אם עבר את גיל 60, ובתנאי שהוא מקבל קצבה חודשית בגובה 4,850 ש”ח בחודש ומעלה (נכון לשנת 2023).

איזה הטבות כלולת במסגרת תיקון 190? 

1. מס רווחי הון מופחת בשיעור של 15% על הרווח הנומינלי, במקום 25% על הרווח הריאלי.

2. התוכנית נזילה בכל עת, ככל שקיימת קצבה מזערית.

3. תכנון הורשה – במקרה פטירה עד גיל 75, ישולמו הכספים למוטבים ללא מס, לרבות בגין מרכיב הרווח.

4. ניצול יתרונות ההשקעה המובנים בקופת גמל: דחיית מס, השקעה בנכסים לא סחירים, פטור מעמלות קניה ומכירה, מגוון מסלולי השקעה ומעבר ביניהם ללא חבות מס, ניוד הכספים בין קופות שונות ללא חבות מס. 

כדי לדעת 

1. 35,000 ש”ח הראשונים מכל הפקדה בכל שנת מס קלנדרית, יירמשו בקופה כקצבה מזכה, שאותה לא ניתן למשוך בהתאם לתנאים שפורטו לעיל.

2. שיעור עליית המדד בשנת 2023 הוא גבוה יחסית, וכך גם הצפי להמשך עליית מדד המחירים לצרכן. בהתאם לכך, חשוב לבדוק איזה סוג תשלום מס רווחי הון עדיף לחוסך בנסיבות אלו. לעיתים, תשלום מס רווחי הון בשיעור של 25% על הרווח הריאלי עדיף על תשלום מס רווחי הון בשיעור של 15% על הרווח הנומינלי.

3. כלל אצבע: מסלול המיסוי על הרווח הנומינלי עדיף אם במועד מימוש הכסף, התשואה בקופה שבה הופקד הכסף תהיה גבוהה מפי 2.5 משיעור עליית מדד המחירים לצרכן באותה תקופה.

 

** האמור במאמר אינו מובא כתחליף לקבלת יעוץ והוא מהווה מידע כללי בלבד, אשר אינו מהווה יעוץ ו/או תחליף לייעוץ ו/או שיווק מכל סוג שהוא ואין להסתמך עליו בכל צורה שהיא. כל פעולה שנעשית ע”פ המידע והפרטים האמורים במאמר זה הינה על אחריות המשתמש בלבד. בכל מקרה ספציפי יש להיעזר בבעל מקצוע המתמצא בתחום. הנתונים נכונים לשנת המס 2023 אלא אם נרשם אחרת.