הטיפ הפיננסי: כך תחסכו אלפי שקלים בהטבות מס באמצעות פוליסת חסכון פרט

פוליסות חסכון פרט מאפשרות לקבל הטבות מס בגין הרווחים. מהם התנאים, ואיך מקבלים מממשים את ההטבה? 

מאת מערכת Tax:on

אחד היתרונות המשמעותיים של פוליסות חסכון פרט הוא האפשרות לקבל הטבות מס בגין הרווחים. על מנת לממש את הטבת המס, יש לפעול עד לסוף השנה לטובת מימוש הרווחים בפוליסת החיסכון.

חברות הביטוח מאפשרות שלא לבצע פדיון מלא של הכספים לחשבון הבנק של הלקוח, אלא לבצע פדיון רעיוני. כלומר, חברת הביצוע מבצעת מימוש של הרווחים בלבד, וממשיכה לנהל את יתרת הכספים בפוליסה ללא שינוי. 

קבלת הטבת המס כרוכה בקבלת אישור מחברת הביטוח (אישור על ניכוי המס, בדומה לטופס 867 מהבנק), ובהגשת דיווח לרשות המיסים. חוסכים שלא נדרשים להגיש דוחות שנתיים לרשות המיסים, צריכים לשקלל את עלויות הגשת הדוח השנתי לרשות המיסים, למול הטבות המס הצפויות. 

הטבות המס שניתן לקבל עבור רווחים בפוליסות חסכון פרט:

1. על פי סעיפים 125ד’ ו-125ה’ לפקודת מס הכנסה, זכאים להטבות המס מי שהוא או בן/בת זוגו נולדו לפני 1948 (נוסח הסעיף הינו אם היחיד או בן/בת זוגו הגיעו לגיל פרישה חובה 67, וביום 1.1.2003 מלאו לאחד מהם לפחות 55 שנים).

2. הפטור ממס ניתן על רווחים בתוכנית חסכון בבנק ובפוליסת פרט בחברת ביטוח, הנחשבות לעניין דיני המס לתוכנית חסכון, והרווחים הנצברים בה נחשבים להכנסה מריבית, ולפיכך זכאים לפטור.

3. הפטור השנתי (נכון לשנת 2023) עומד על 14,520 ש”ח ליחיד, ו-17,760 ש”ח לזוג. לפיכך, הטבת המס יכולה להגיע במקסימום להחזר מס של 3,630 ש”ח ליחיד או 4,440 ש”ח לזוג עבור כל שנת מס בנפרד.

דוגמה 1:

אחד מבני הזוג נולד לפני 1948, והפקיד 250,000 ש”ח בפוליסת חסכון בחברת ביטוח, אשר העניקה תשואה חיובית ריאלית נטו של 4%. נוצר לו רווח של 10,000 ש”ח, החייב במס בשיעור של 25%, כלומר 2,500 ש”ח. 

הזכאות השנתית לריבית פטורה לחוסך זה היא 14,520 ש”ח, כלומר ההטבה עולה על הרווח בפועל שנוצר לו. אותו חוסך יוכל להגיש בקשה להחזר המס שנוכה לו, ולקבל בחזרה את כל המס ששילם.

החזר מס: 2,500 ש”ח

דוגמה 2:

שני בני הזוג נולדו לפני 1948, והפקידו 400,000 ש”ח בפוליסת חסכון בחברת ביטוח, אשר העניקה תשואה חיובית ריאלית נטו של 4%. נוצר להם רווח של 16,000 ש”ח, החייב במס בשיעור של 25%, כלומר 4,000 ש”ח.

הזכאות השנתית לריבית פטורה לזוג זה היא 17,760 ₪, כלומר ההטבה עולה על הרווח בפועל שנוצר להם. הם יוכלו להגיש בקשה להחזר כל המס שנוכה להם.

החזר מס: 4,000 ש”ח

 

השוואת הסכום נטו למימוש, בין פוליסת חסכון פרט לבין קרן נאמנות/תיק השקעות עבור בני זוג שנולדו לפני 1948:

 

פוליסת חסכון פרט

תיק השקעות/ קרן נאמנות

סכום ההשקעה

400,000 ש”ח

400,000 ש”ח

תשואה ריאלית נטו במועד המימוש

4.44%

4.44%

הרווח במועד המימוש

417,760 ₪ X 4.44% = 17,760 ש”ח

417,760 ₪ X 4.44% = 17,760 ₪

יתרה עדכנית במועד המימוש

417,760 ₪

417,760 ₪

פטור ממס לפי סעיף 125 ד’

17,760 ש”ח

אין זכאות

סכום חייב במס

0

17,760 ₪

מס לתשלום (25%)

0

4,440 ₪

סכום נטו לבנק

417,760 ₪

413,320 ₪

תשואה נטו למשקיע

4.44%

3.33%

 

הטבות נוספות לתוכנית חסכון

פטור בשל מיעוט הכנסות

סעיף 125ד'(ב) לפקודת מס הכנסה מאפשר לנצל הטבת מס משמעותית, לא רק בהתאם למבחן הגיל, אלא גם בהתאם למבחן הכנסות בכל גיל. כלומר, מי שהכנסתו והכנסת בן/בת זוגו בשנת המס אינה עולה על 67,560 ש”ח, זכאי לריבית פטורה של עד 10,560 ש”ח לשנה.

במבחן ההכנסות יש לכלול את הריבית עצמה, ואת כל סוגי ההכנסות, לרבות הכנסות פטורות ממס, כולל קצבאות ביטוח לאומי, לרבות רווח הון ושבח מקרקעין.

פטור ממס על ריבית מזכה

פטור המיועד לפי סעיף 125ה’ למי שהוא או בן/בת זוגו נולדו לפני 1948, ומקנה פטור ממס על ריבית מזכה (ריבית מוטבת). 

תנאי הזכאות לפטור: מי שהכנסתו, יחד עם הכנסת בן/בת זוגו, נמוכה מ-8,660 ₪, בחודש או 109,440 ש”ח בשנה.

כלומר, מי שאין לו ולבן/בת זוגו הכנסות כלל, ייהנו ממלוא הפטור. בעלי הכנסות נמוכות מ-109,440 ש”בשנה יקבלו הטבה חלקית, כאשר הפטור המקסימלי יכול להגיע ל-38,304 ש”ח.

במבחן ההכנסות יש לכלול הכנסות מקצבה לפי סעיפים 9(א) ו-9(ב), לרבות הכנסות פטורות ממס וקצבת שאירים. לא כולל קצבאות פטורות מהביטוח הלאומי, הכנסות מריבית, מהשכרת דירת מגורים פטורה ממס, מרווח הון, ומשבח מקרקעין.

כדאי לדעת

1. ניתן לנצל את כל ההטבות המס, והן אינן מתקזזות אלו עם אלו. 

2. לא ניתן לצבור את ההטבה. כלומר, ההטבה ניתנת למימוש בגין כל שנת מס בנפרד, עד לתקרות הקבועות בסעיף, ולא ניתן להעבירה לשנה אחרת.

3. ההטבה אינה ניתנת באופן אוטומטי, ויש ליזום את קבלתה באמצעות “פדיון רעיוני” מול חברת הביטוח. משמעות הפדיון הרעיוני הינו פדיון והפקדה חוזרת לפוליסה של ערך הפדיון, בניכוי המס על הרווחים. פעולה זו מבוצעת באמצעות מילוי טופס ייעודי לחברת הביטוח.

4. הטבת המס תינתן ליחיד או לבן/ בת זוגו בלבד.

5. מדיניות מס הכנסה הינה לאפשר את ניצול ההטבה גם לילידי 1948, כלומר כל מי שנולד עד 31.12.1948. 

** האמור במאמר אינו מובא כתחליף לקבלת יעוץ והוא מהווה מידע כללי בלבד, אשר אינו מהווה יעוץ ו/או תחליף לייעוץ ו/או שיווק מכל סוג שהוא ואין להסתמך עליו בכל צורה שהיא. כל פעולה שנעשית ע”פ המידע והפרטים האמורים במאמר זה הינה על אחריות המשתמש בלבד. בכל מקרה ספציפי יש להיעזר בבעל מקצוע המתמצא בתחום. הנתונים נכונים לשנת המס 2023 אלא אם נרשם אחרת.