החזר מס על קרנות השתלמות: כל מה שצריך לדעת

מהי תקרת ההפקדה שאינה חייבת במס לקרן השתלמות, ואילו הטבות מס אחרות גלומות בהפקדות של שכירים, עצמאים, שכירים שהם גם עצמאים, ושכירים בעלי שליטה 

מאת מערכת Tax:on

שכירים ועצמאים המפקידים כספים לקרן השתלמות זכאים להטבת מס מהמדינה. לפניכם הסבר קצר על קרנות השתלמות והטבות המס הנגזרות מהן. 

הגדרת משיכה כדין. משיכה כדין היא משיכת הקרן אחרי 6 שנות חיסכון, או 3 שנות חיסכון למי שהגיע לגיל פרישה, שהוא 62 ושמונה חודשים לאישה ו-67 לגבר.

קרן השתלמות לשכיר

השכר המרבי ממנו ניתן להפקיד ללא חיוב במס במועד ההפקדה וללא חיוב במס רווחי הון במועד משיכה כדין של הכספים, עומד על 15,712 ש”ח בחודש.

שיעור ההפקדה המרבי של חלק המעסיק הוא 7.5% מהשכר. שיעור ההפקדה של חלק העובד הוא לפחות שליש מהפקדות המעביד, כלומר 2.5% מהשכר. 

עם זאת, שכירים יכולים להגדיל את שיעור ההפקדה מעל 2.5%. הגדלה זו משולמת מהנטו של השכיר, ואינה מזכה אותו בהטבת מס בשלב ההפקדה או בשלב המשיכה, ולעיתים מופקדת לקופה שטרם הבשילה למשיכה כדין. 

יחד עם זאת, הפקדה זו מאפשרת לשכיר ליהנות מחסכון כפוי (שאינו עובר דרך חשבון הבנק, ולעיתים קרובות נצרך ולא נחסך).  אפשרות חיסכון זו כוללת יתרונות השקעתיים רבים, ובהם פטור מעלות קניה ומכירה של ניירות ערך, אפשרות למעבר בין מסלולי השקעה בפטור ממס, אפשרות למעבר בין קופות שונות בפטור ממס, אפשרות להשקעה בנכסים לא סחירים, אפשרות לקבלת הלוואות בתנאים אטרקטיביים ועוד.

קרן השתלמות לשכיר שהוא גם עצמאי 

הניכוי הוא בשיעור של 4.5% מסכום התקרה. סכום התקרה הוא הנמוך מבין ההכנסה החייבת מעסק או משלח יד (עד 283,905 ש”ח לשנה), לבין הכנסה חייבת מעסק או משלח יד בתוספת הכנסה ממשכורת עד לסך כולל של 283,905 ש”ח לשנה, בניכוי המשכורת השנתית שבשלה הופקדו הסכומים בקרן השתלמות לשכירים על ידי העובד ומעסיקו, בשיעור של עד 188,544 ש”ח בשנה (15,712 ש”ח בחודש כפול 12 חודשים). 

עצמאי שהוא גם שכיר יכול לנצל את שתי התקרות ללא קיזוז ביניהן, לעניין פטור ממס רווחי הון בעת משיכה כדין. כלומר, תקרת ההפקדה המוטבת שבגינה הרווחים פטורים ממס היא צירוף התקרות של העצמאי והשכיר יחד.

קרן השתלמות לשכיר בעל שליטה

ההוצאה המותרת בניכוי לחברה בגין הפקדה לקרן השתלמות של שכיר בעל שליטה היא עד 4.5% משכר שנתי של 188,544 ש”ח (15,712 ש”ח בחודש).

חלק העובד המינימאלי במידה והמעסיק מפקיד 4.5% הוא בשיעור של 1.5%.

לידיעתכם:  

1. החברה יכולה להפקיד עבור בעל השליטה 7.5% ולא 4.5%. בהפקדה כזו ההפרש בשיעור של 3% אומנם לא יותר כהוצאה בחברה, אולם לא יהווה הכנסה חייבת במס בידי בעל השליטה.

2. גם במקרה שהחברה מפקידה עבור בעל השליטה רק 4.5%, בעל השליטה עדין יכול להפקיד 2.5% משכר של עד 15,712 ש”ח, וליהנות מפטור ממס רווחי הון בעת משיכת הקרן כדין.

קרן השתלמות לעצמאי 

תקרת ההכנסה הקובעת להפקדה לשנת 2023 היא הכנסה חייבת מעסק או משלח יד בגובה עד 283,905 ש”ח.

שיעור ההפקדה לעצמאי הוא 4.5% מההכנסה הקובעת, ועד 283,905 ש”ח לשנה.

ההוצאה המוכרת המרבית למס היא 12,776 ש”ח (4.5% מסכום שנתי של 283,905 ש”ח).

לידיעתכם: 

עצמאי יכול להפקיד סך שנתי של 19,920 ש”ח, ללא קשר לגובה הכנסתו בפועל, וליהנות מפטור ממס רווחי הון בעת משיכה כדין.

 

** האמור במאמר אינו מובא כתחליף לקבלת יעוץ והוא מהווה מידע כללי בלבד, אשר אינו מהווה יעוץ ו/או תחליף לייעוץ ו/או שיווק מכל סוג שהוא ואין להסתמך עליו בכל צורה שהיא. כל פעולה שנעשית ע”פ המידע והפרטים האמורים במאמר זה הינה על אחריות המשתמש בלבד. בכל מקרה ספציפי יש להיעזר בבעל מקצוע המתמצא בתחום. הנתונים נכונים לשנת המס 2023 אלא אם נרשם אחרת.