החזר מס על חיסכון פנסיוני: הטבות לשכירים ועצמאים

הגדרות שחשוב להכיר בחיסכון הפנסיוני שלכם, וחישוב שיסייע למצות את הטבות המס שמגיעות לכם 

מאת מערכת Tax:on

שכירים המפקידים לקרן פנסיה לצד המעסיק או מפקידים כספים לפנסיה במעמד עצמאי, זכאים להטבות מס מהמדינה. במאמר זה, ריכזנו עבורכם הגדרות שחשוב להכיר בחיסכון הפנסיוני, לצד טבלה המרכזת את הטבות המס שמגיעות לכם עבור הפקדות לפנסיה. 

עמית מוטב. יחיד שבשל הכנסתו שולמו בעדו במהלך שנת המס כספים לקופת גמל לקצבה (תגמולי עובד ומעביד, פיצויים והפקדות במעמד עצמאי), בסכום של לא פחות מ-16% מסך כל השכר הממוצע במשק באותה שנת מס. נכון לשנת 2023, מדובר בהפקדה שנתית של לפחות 22,790 ש”ח. 

עמית שאינו מוטב. יחיד שבשל הכנסתו שולמו בעדו במהלך שנת המס כספים לקופת גמל לקצבה (תגמולי עובד ומעביד, פיצויים והפקדות במעמד עצמאי), בסכום של פחות מ-16% מסך כל השכר הממוצע במשק באותה שנת מס. נכון לשנת 2023, מדובר בהפקדה שנתית של פחות 22,790 ש”ח.

ניכוי סעיף 47. הפחתה של סכום מההכנסה החייבת במס.

זיכוי סעיף 45. הפחתה של סכום מהמס לתשלום. הזיכוי הינו קבוע ועומד על 35% מהסכום, למעט זיכוי לביטוח חיים ואי כושר עבודה (גם לטובת משכנתא) העומד על שיעור של 25%.

הכנסה מבוטחת. הכנסת עבודה שבגינה שילם המעסיק סכומים לקופת הגמל עבור העובד (ביטוח מנהלים, קרן פנסיה, קופת גמל), וכן הכנסת עבודה שבגינה זכאי העובד לקצבה על פי דין או חוזה (פנסיה תקציבית).

הכנסה לא מבוטחת. הכנסת עבודה שבגינה המעסיק אינו מפקיד כספים לקופת גמל עבור העובד (ביטוח מנהלים, קרן פנסיה או קופת גמל), וכל הכנסה אחרת שאינה ממשכורת, עד לסכום שנתי של 112,800 ש”ח, וזאת בהתאם להגדרת משכורת בסעיף 1 לתקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), תשכ”ד-1964.

הכנסה נוספת לעצמאי. סך הכנסתו החייבת של יחיד, שאינה הכנסה מבוטחת, עד לסכום של 225,600 ש”ח לשנה.

הטבות מס לשכירים ועצמאים

הטבות המס לשכירים המפקידים למכשיר חיסכון פנסיוני

מעמד הנישום

עמית מוטב / עמית לא מוטב

מעמד העמית בקופת הגמל

סעיף רלוונטי בפקודת מס הכנסה

סוג הטבת המס

פרמיה מרבית לניצול הטבת המס

שכיר

עמית לא מוטב

שכיר

45(א)(ד)

זיכוי בשיעור של 35%

שיעור של 7% מהמשכורת ועד 9,400 ש”ח לחודש

שכיר

עמית לא מוטב

עצמאי

45(א)(ד)

זיכוי בשיעור של 35%

5% מהמשכורת ועד 9,400 ש”ח לחודש ובניכוי הסכומים שהופקדו כעמית שכיר

שכיר

עמית לא מוטב

עצמאי

47(ב)(2)

ניכוי

5% מהמשכורת ועד תקרה של 9,400 ש”ח לחודש

שכיר

עמית מוטב

שכיר

45א(ה)

זיכוי בשיעור של 35%

7% מהמשכורת ועד 9,400 ש”ח לחודש

שכיר

עמית מוטב

עצמאי

45א(ה)

זיכוי בשיעור של 35%

5% מהמשכורת עד משכורת ברוטו של 18,800 ש”ח לחודש בניכוי הנמוך מבין המשכורת המבוטחת או 9,400 ש”ח לחודש

שכיר

עמית מוטב

עצמאי

47(ב1)(2)

ניכוי

11% מהמשכורת הלא מבוטחת עד 9,400 ש”ח לחודש בניכוי המשכורת המבוטחת.

ככל שהמשכורת המבוטחת עולה על 23,500 ש”ח לא יותר הניכוי.

 

הטבות המס לעצמאים המפקידים למכשיר חיסכון פנסיוני

מעמד הנישום

עמית מוטב / עמית לא מוטב

מעמד העמית בקופת הגמל

סעיף רלוונטי בפקודת מס הכנסה

סוג הטבת המס

פרמיה מרבית לניצול הטבת המס

עצמאי

עמית שאינו מוטב

עצמאי

 

זיכוי בשיעור של 35%

אם קיימת זכאות להוצאה בשל רכישת ביטוח מפני אובדן כושר עבודה : 5% מההכנסה מוגבל  ב- 13,300 ש”ח לחודש

אם לא קיימת זכאות להוצאה בשל רכישת ביטוח מפני אובדן כושר עבודה : 5.5% מההכנסה  מוגבל ב- 13,300 ש”ח לחודש

עצמאי

עמית שאינו מוטב

עצמאי

 

ניכוי

11% מההכנסה, מוגבל ב-13,300 ש”ח לחודש

עצמאי

עמית מוטב

עצמאי

47(ב1)

ניכוי

11% מההכנסה, מוגבל ב-18,800 ש”ח לחודש

עצמאי

עמית מוטב

עצמאי

45א(ה)

זיכוי בשיעור של 35%

אם קיימת זכאות להוצאה בשל רכישת ביטוח מפני אובדן כושר עבודה:  5% מההכנסה מוגבל ב- 18,800 ש”ח לחודש

אם לא קיימת זכאות להוצאה בשל רכישת ביטוח מפני אובדן כושר עבודה : 5.5% מההכנסה מוגבל ב 18,800 ש”ח לחודש

שכיר+עצמאי

עמית מוטב

שכיר

45א(ה)

זיכוי בשיעור של 35%

7% מהמשכורת עד 9,400 ש”ח לחודש

שכיר+עצמאי

עמית מוטב

עצמאי

45א(ה)

זיכוי בשיעור של 35%

5% מההכנסה הלא מבוטחת מוגבל בהכנסה ברוטו של 18,800 ש”ח ובניכוי הנמוך מבין המשכורת המבוטחת או 9,400 ₪ לחודש

שכיר+עצמאי

עמית מוטב

עצמאי

47(ב1)

ניכוי

11% מההכנסה הלא מבוטחת עד 9,400 ש”ח לחודש בניכוי המשכורת המבוטחת.

ככל שהמשכורת המבוטחת עולה על 23,500 ש”ח לא יותר הניכוי

 

** האמור במאמר אינו מובא כתחליף לקבלת יעוץ והוא מהווה מידע כללי בלבד, אשר אינו מהווה יעוץ ו/או תחליף לייעוץ ו/או שיווק מכל סוג שהוא ואין להסתמך עליו בכל צורה שהיא. כל פעולה שנעשית ע”פ המידע והפרטים האמורים במאמר זה הינה על אחריות המשתמש בלבד. בכל מקרה ספציפי יש להיעזר בבעל מקצוע המתמצא בתחום. הנתונים נכונים לשנת המס 2023 אלא אם נרשם אחרת.