מחויבי הגשה: באילו מקרים שכירים חייבים להגיש דוח שנתי? 

גביית מס משכירים לרוב מתבצעת על ידי המעביד, כניכוי במקור. עם זאת, בחלק מן המקרים מס הכנסה לא מסתפק בכך, ודורש משכירים להגיש דוח שנתי על הכנסות בישראל או בחו”ל. באילו מקרים מדובר?

1. שכר גבוה: בעלי הכנסה שנתית של מעל 647,640 ש”ח (נכון לשנת 2021) 

2. דמי שכירות: הכנסה שנתית של מעל 345,000 ש”ח

3. הכנסת חוץ: הכנסה שנתית של מעל 345,000 ש”ח, מהכנסות מחוץ לישראל, או ממכירת ניירות ערך של חברה בישראל הנסחרת בחו”ל 

4. רילוקיישן: שכירים העובדים בחו”ל חייבים להגיש דו”ח שנתי אם המעסיק זר, ונדרשים להגיש דו”ח בחלק מהמקרים גם כשהמעסיק ישראלי 

5. ריבית: בעלי הכנסה שנתית של מעל 659,000 ש”ח מריבית, דמי ניכיון, הפרשי הצמחה, או רווחים על תוכניות חיסכון, פיקדון, או קופת גמל 

6. רווחים בבורסה: בעלי הכנסה של מעל 2,583,000 ש”ח ממכירת ניירות ערך. תושבי ישראל שסוחרים בשוק ההון באמצעות ברוקר זר חייבים בהגשת דוח 

7. הכנסות נוספות: בעלי כל הכנסה שנתית נוספת של מעל 17,658 ש”ח, ואינה מעסק, עבודה או משלח יד, אלא ממקורות אחרים (למשל רכוש או מכירת נכסים) 

8. מענקי פרישה/מוות: שכירים או בני/בנות זוגם שהכנסתם השנתית כללה מענק פרישה ומוות, או סכום שנתקבל עקב היוון קצבה 

9. בעלי שליטה בחברה: או המחזיקים ב-10% לפחות מהון המניות של חברה 

10. שכר ספורטאים: שכירים שהכנסתם כוללת שכר ספורטאים, כהגדרתו בסעיף 1 לצו מס הכנסה 

11. בני זוג נשואים: שלא רשאים לדרוש חישוב נפרד של מס על הכנסות, לפי סעיף 66 לפקודת מס הכנסה

12. נכסים וחשבונות בחו”ל: שכירים, בני זוגם או ילדם (עד גיל 18) המחזיקים בזכות בחבר בני אדם תושב חוץ (למעט בחברה הנסחרת בבורסה), או בנכסי חוץ או חשבונות חוץ-בנקאיים בסכום של מעל 1,917,000 ש”ח 

13. מחויבי הגשה בשנה קודמת: שכירים שהיו חייבים בהגשת דוח בשנה שעברה, לרוב יידרשו להגיש דוח גם בשנה הנוכחית, אלא אם קיבלו פטור מפקיד שומה 

14. תושבי חוץ: בעלי הכנסה שנצמחה או הופקה בישראל (משכורת, קצבה, ריבית, דמי ניכיון או דיווידנד, דמי שכירות, לרבות תמלוגים)

15. מקרקעין: שכירים שמכרו זכות או ביצעו פעולות במקרקעין שאינן פטורות ממס, ולא שילמו מס שבח בשיעור מרבי 

16. שותפות נפט: שכירים שמכרו ברווח יחידת השתתפות בשותפות נפט, או שדווחו בעבר בדוח השנתי על חלקם בשותפות

17. העברת כספים לחו”ל: תושבי ישראל שהעבירו במהלך השנה מעל 500,000 ש”ח מחוץ לישראל 

שימו לב: כל שכיר שפקיד שומה דרש ממנו להגיש דוח שנתי, גם אם אינו חייב בכך על פי האמור. רשימה זו אינה ממצה את כל המקרים שבהם שכירים מחויבים בהגשת דוח שנתי. 

על השירות

טקסאון היא חברת טכנולוגיה שפיתחה תהליך אוטומטי לבדיקת והגשת החזרי מס לשכירים.  

בלה בלה בלה

הרשמה קצרה

והכסף בדרך אליך

קל | מהיר | בלי בירוקרטיה

ככה עושים החזרי מס

מחויבי הגשה: באילו מקרים שכירים חייבים להגיש דוח שנתי?

גביית מס משכירים לרוב מתבצעת על ידי המעביד, כניכוי במקור. עם זאת, בחלק מן המקרים מס הכנסה לא מסתפק בכך, ודורש משכירים להגיש דוח שנתי על הכנסות בישראל או בחו”ל. באילו מקרים מדובר?

1. שכר גבוה: בעלי הכנסה שנתית של מעל 647,640 ש”ח (נכון לשנת 2021) 

2. דמי שכירות: הכנסה שנתית של מעל 345,000 ש”ח

3. הכנסת חוץ: הכנסה שנתית של מעל 345,000 ש”ח, מהכנסות מחוץ לישראל, או ממכירת ניירות ערך של חברה בישראל הנסחרת בחו”ל 

4. רילוקיישן: שכירים העובדים בחו”ל חייבים להגיש דו”ח שנתי אם המעסיק זר, ונדרשים להגיש דו”ח בחלק מהמקרים גם כשהמעסיק ישראלי 

5. ריבית: בעלי הכנסה שנתית של מעל 659,000 ש”ח מריבית, דמי ניכיון, הפרשי הצמחה, או רווחים על תוכניות חיסכון, פיקדון, או קופת גמל 

6. רווחים בבורסה: בעלי הכנסה של מעל 2,583,000 ש”ח ממכירת ניירות ערך. תושבי ישראל שסוחרים בשוק ההון באמצעות ברוקר זר חייבים בהגשת דוח 

7. הכנסות נוספות: בעלי כל הכנסה שנתית נוספת של מעל 17,658 ש”ח, ואינה מעסק, עבודה או משלח יד, אלא ממקורות אחרים (למשל רכוש או מכירת נכסים) 

8. מענקי פרישה/מוות: שכירים או בני/בנות זוגם שהכנסתם השנתית כללה מענק פרישה ומוות, או סכום שנתקבל עקב היוון קצבה 

9. בעלי שליטה בחברה: או המחזיקים ב-10% לפחות מהון המניות של חברה 

10. שכר ספורטאים: שכירים שהכנסתם כוללת שכר ספורטאים, כהגדרתו בסעיף 1 לצו מס הכנסה 

11. בני זוג נשואים: שלא רשאים לדרוש חישוב נפרד של מס על הכנסות, לפי סעיף 66 לפקודת מס הכנסה

12. נכסים וחשבונות בחו”ל: שכירים, בני זוגם או ילדם (עד גיל 18) המחזיקים בזכות בחבר בני אדם תושב חוץ (למעט בחברה הנסחרת בבורסה), או בנכסי חוץ או חשבונות חוץ-בנקאיים בסכום של מעל 1,917,000 ש”ח 

13. מחויבי הגשה בשנה קודמת: שכירים שהיו חייבים בהגשת דוח בשנה שעברה, לרוב יידרשו להגיש דוח גם בשנה הנוכחית, אלא אם קיבלו פטור מפקיד שומה 

14. תושבי חוץ: בעלי הכנסה שנצמחה או הופקה בישראל (משכורת, קצבה, ריבית, דמי ניכיון או דיווידנד, דמי שכירות, לרבות תמלוגים)

15. מקרקעין: שכירים שמכרו זכות או ביצעו פעולות במקרקעין שאינן פטורות ממס, ולא שילמו מס שבח בשיעור מרבי 

16. שותפות נפט: שכירים שמכרו ברווח יחידת השתתפות בשותפות נפט, או שדווחו בעבר בדוח השנתי על חלקם בשותפות

17. העברת כספים לחו”ל: תושבי ישראל שהעבירו במהלך השנה מעל 500,000 ש”ח מחוץ לישראל 

שימו לב: כל שכיר שפקיד שומה דרש ממנו להגיש דוח שנתי, גם אם אינו חייב בכך על פי האמור. רשימה זו אינה ממצה את כל המקרים שבהם שכירים מחויבים בהגשת דוח שנתי. 

על השירות

טקסאון היא חברת טכנולוגיה שפיתחה תהליך אוטומטי לבדיקת והגשת החזרי מס לשכירים.  

בלה בלה בלה

על השירות

טקסאון היא חברת טכנולוגיה שפיתחה תהליך אוטומטי לבדיקת והגשת החזרי מס לשכירים.  

הרשמה קצרה אונליין, תשובה תוך כ-3 ימי עסקים. בלי התחייבות, בלי דמי ביטול. 

הרשמה קצרה והכסף בדרך אליך

3 חודשים במתנה!

Ⓒ כל הזכויות שמורות tax:on