ארגון עובדי EY
ארגון עובדי EY

עובדי EY ישראל,
ברוכים הבאים לטקסאון

עובדי EY ישראל,
ברוכים הבאים לטקסאון

הטבה מיוחדת לחברי
איגוד סוכני הנסיעות

רבים מכם נפגעו מהקורונה, וזכאים להחזר מס. לכן, ועד עובדי EY דאג לכם להטבה מיוחדת: טיפול בהחזר המס של 2020, כולל דוח להחזר הוצאות עבודה מהבית בתקופת הקורונה - בחינם!

קוד הטבה: EY2020

רבים מכם נפגעו מהקורונה, וזכאים להחזר מס. לכן, ועד עובדי EY דאג לכם להטבה מיוחדת: טיפול בהחזר המס של 2020, כולל דוח להחזר הוצאות עבודה מהבית בתקופת הקורונה - בחינם!

קוד הטבה: EY2020

טקסאון פיתחה תהליך דיגיטלי קל וידידותי, לטיפול בהחזר המס שלכם - עד כניסת הכסף לחשבון הבנק.

arrowpage

הפתרון המוביל לציבור השכירים בישראל:

חכם: 92% מלקוחותינו מקבלים החזר מס

משתלם: רק 8 שקלים בחודש, בלי עמלות ואחוזים
(לנשואים - בדיקה לשני בני הזוג, במחיר מינוי אחד)

אוטומטי: תהליך מהיר, פשוט ויעיל

הפתרון המוביל לשכירים בישראל:

חכם: 92% מלקוחותינו מקבלים החזר מס

משתלם: רק 8 שקלים בחודש, בלי עמלות ואחוזים
(לנשואים - הבדיקה לשני בני הזוג, במחיר מינוי אחד)

אוטומטי: תהליך מהיר, פשוט ויעיל

טקסאון לוגו לבן על כחול

הצטרפו אלינו