הידעת? חלק מכספי הפנסיה שלך פטור ממס

08/12/2021

שתף כתבה

כל עובד שהגיע לגיל 60 רשאי על פי חוק לקבל קצבה פטורה ממס מהתוכנית הפנסיונית שלו (למעט קרן פנסיה ותיקה), ללא קשר להכנסות אחרות מתשלומים פטורים.  

מהם תשלומים פטורים? 

כספי חיסכון פנסיוני, ששולם בגינם מס בשלב ההפקדה, או שלא התקבלה בעדם הטבת מס בשלב ההפקדה, כדלקמן: 

א. חלק הפיצויים שבגינו שולם מס בשלב ההפקדה, כלומר הפקדה לפיצויים בשיעור של 8.33% עבור שכר של מעל 34,900 שקלים בחודש (החל משנת 2017).

ב. החל משנת 2012 – חלק תגמולי העובד מעל 7% מהשכר הממוצע במשק, כלומר הפקדה של מעל 738 שקלים בחודש (לשנת 2021).

ג. חלק תגמולי המעסיק – מעל 7.5% מפעמיים וחצי השכר הממוצע במשק (כולל עלות אי-כושר עבודה), כלומר הפקדה של מעל 1,978 שקלים בחודש (לשנת 2021).

כלל יסוד במיסוי הוא כי אין כפל מס, לכן כספים אלו צריכים להשתלם כפטורים ממס. 

כלל נוסף בעולם החיסכון הפנסיוני, הוא שלא כדאי כלכלית לדחות קצבה פטורה ממס, אלא רק כחלק מתכנון הורשה.  

כלומר, תוספת הקצבה בגין דחיית הקצבה לגיל מאוחר, לא תחזיר (בתוחלת חיים סבירה) את אובדן זרם תשלומי הקצבה, שהיו אמורים להשתלם בעקבות הקדמת קבלת הקצבה הפטורה. 

למי זה רלוונטי?

לכולם! או יותר נכון כמעט לכולם, למעט עמיתי קרנות פנסיה ותיקות או בעלי פנסיה תקציבית, שבהן אין תשלומים פטורים. 

לדוגמה, שכיר המשתכר 25,000 שקלים ברוטו בחודש, והפקיד 6% לחיסכון הפנסיוני מדי חודש, בין השנים 2012 ו-2021. אותו שכיר הפקיד 1,500 שקלים בחודש, במשך 9 שנים, ומתוכם 762 שקלים נחשבים לתשלומים פטורים (כדי לפשט את החישוב, נניח שהשכר הממוצע במשק לא השתנה לאורך השנים). 

לשם המחשה, נניח כי התשואה נטו על הכספים (לאחר ניכוי דמי ניהול ועלויות ביטוח) עמדה על 3% בשנה. בסוף שנת 2021, יתרת הצבירה הנובעת מהתשלומים הפטורים תהיה כ-106 אלף שקלים. 

עובד שמגיע לגיל 60 ב-1 בינואר 2022, לדוגמה, יוכל להתחיל לקבל מדי חודש קצבה פטורה ממס, מקרן פנסיה מקיפה חדשה, בגובה של כ-500 שקלים בחודש. 

האם ניתן לקבל את הכסף כסכום חד-פעמי, ולא כקצבה? 

בהחלט, בתנאי שהעובד כבר מקבל קצבה חודשית מתוכנית פנסיונית, בסכום העולה על סכום הקצבה המזערי (4,498 שקלים בחודש נכון ל-2021). במקרה זה, ישלם מס רווחי הון בשיעור של 15% בלבד, בגין הרווח הנומינלי בלבד. 

המשמעות הכלכלית גדולה אף יותר לשכירים בכירים, הנדרשים לשלם מס גם על תגמולי מעסיק מעל התקרה, כך ששווי תגמולי העובד שלא נהנו מהטבות מס גבוה יותר, והחל מ-2017 הם משלמים מס גם על פיצויים מעל תקרה. 

הבעיה במערכת הפנסיונית 

לצערנו, המערכת הפנסיונית כשלה באיתור וסימון תשלומים פטורים. החל מ-2015, המעסיק המדווח במסגרת תקנות התשלומים חייב לעדכן את הקופות לגבי המרכיב של תשלומים פטורים, והקופות חייבות “לצבוע” את הכסף בהתאם. אך צביעת הכספים לא נעשית תוך תעדוף הקופות בהתאם למקדמי המרה לקצבה, ולתנאי תכנית פנסיונית מועדפים. זה מוביל לכך שרישום הקצבה המזכה והתשלומים הפטורים, נעשה לפעמים ללא כל היגיון כלכלי. 

למשל, עלול להיווצר מצב שבו לעובד יש גם קרן פנסיה ותיקה, שכאמור תועדפה במערכת השכר לדיווח כתשלומים פטורים (שאינם רלוונטיים), והתשלומים הפטורים דווחו דווקא בפוליסת המנהלים שלו. 

מעסיקים שלא מדווחים באמצעות תקנות התשלומים

אלו מקרים מורכבים יותר, כי כל קופה שמקבלת את הכסף מניחה שהיא הקופה היחידה (בהיעדר מידע טוב יותר), ומסמנת קודם כל את תגמול העובד ברובד הראשון שנהנה מהטבות המס. הקופה כלל לא יודעת על חלקו של המעסיק, האם וכמה שולם עבור אותו עובד בגין אי-כושר עבודה, וכו’.  

ואם העובד נייד את המוצר הפנסיוני? 

כאן נרשמת תקלה חמורה של רשות שוק ההון, שבה לא עובר המידע על התשלומים הפטורים בעת ניוד תכניות פנסיוניות בין קופות, מה שעלול לגרום לתאונת מס קשה מאוד לעובד, שיידרש לשלם מס בקצבה גם על סכומים פטורים ממס. 

לסיכום: מה מומלץ לעשות?

1. לוודא מדי שנה בדוחות השנתיים כי התשלומים הפטורים נרשמו כראוי (בדוח השנתי יש טבלה המחלקת בין קצבה מוכרת למזכה).

2. לוודא כי סדר ההפקדה של התוכניות הפנסיוניות במערכת השכר תועדף בהתאם לסוגי התוכניות של העובד (מומלץ להיעזר במומחה בתשלום).

3. לשמור טפסי 106 כדי שניתן יהיה בבוא העת להתחקות אחרי הכספים. 

4. במקרים של ניוד התוכנית הפנסיונית, יש לבצע בדיקה מקדימה, לאיתור וצביעת התשלומים הפטורים. לאחר מכן, יש להשלים את התהליך מול הקופה שמקבלת את הכסף, כדי לסמן ולצבוע את התשלומים הפטורים כאמור. 

5. הגעתם לגיל 60, או מתקרבים לשם? פנו  למומחה בתחום, כדי למצות את זכאותכם. 

דגשים נוספים:

1. עד גיל הפרישה (62 לנשים ו-67 לגברים), הקצבה שמקורה בתשלומים פטורים חייבת בדמי ביטוח לאומי ומס בריאות (בכפוף לתקרות).

2. קיים חוזר של רשות שוק ההון המאפשר לסווג מחדש בדיעבד את התשלומים, בין קצבה מזכה לקצבה מוכרת, בין גופים מוסדיים שונים. 

3. מטרת החיסכון הפנסיוני היא לשמש כחלופה כלכלית, למועד הפרישה של העובד מהעבודה. במועד זה, ניתן לפתוח קופת גמל להשקעה, כנגד הכנסה חודשית המשתלמת מכוח התשלומים הפטורים, ולהעביר אליה מדי חודש את הקצבה, במטרה לקבלה בבוא העת כסכום חד-פעמי פטור ממס (למעט מס רווחי הון), או כקצבה חודשית פטורה ממס לכל החיים, לאחר ניוד הקופה לקרן פנסיה. 

מאת אבי רוזנבאום, מומחה פנסיוני ושותף ב-taxon

 

** האמור במאמר אינו מובא כתחליף לקבלת יעוץ והוא מהווה מידע כללי בלבד, אשר אינו מהווה יעוץ ו/או תחליף לייעוץ ו/או שיווק מכל סוג שהוא ואין להסתמך עליו בכל צורה שהיא. כל פעולה שנעשית ע”פ המידע והפרטים האמורים במאמר זה הינה על אחריות המשתמש בלבד. בכל מקרה ספציפי יש להיעזר בבעל מקצוע המתמצא בתחום.