עדכון הנחיות רשות המיסים: פריסת הכנסה של פיצויים

עדכון חשוב בנוגע לאפשרויות הפריסה של מענק הפרישה החייב במס, קדימה ואחורה, עבור שכירים שמסיימים לעבוד אצל המעסיק

מאת מערכת Tax:on

ביום 19.05.2022 פרסמה רשות המיסים חוזר מס הכנסה 2/2022, המטפל בכללי פריסה של הכנסות שונות. במדריך זה, נתייחס לעיקרי החוזר, בכל הנוגע לפריסת מענק החייב במס. 

פריסה לאחור של מענק פרישה חייב במס

אין כל שינוי בכללי הפריסה לאחור של מענק פרישה חייב במס. 

סעיף 8(ג)(3) לפקודה קובע שאת מענק הפרישה החייב במס ניתן לפרוס לאחור בחלקים שנתיים שווים, אך לא יותר מ-6 שנות המס המסתיימות בשנה שבה נתקבל מענק הפרישה.

לדוגמה, שכיר שפרש ב-22 בספטמבר 2023, ועבד 8 שנים אצל מעסיקו האחרון, רשאי לבקש פריסת מס עד 6 שנים אחורה בגין מענק פרישה חייב במס, כלומר שנות הפריסה המירביות יהיו 2018 עד 2023. 

פריסה קדימה של מענק פרישה חייב במס

החוזר החדש משנה את כללי הפריסה קדימה, וזאת בהתאם להוראות סעיף 8(ג)(3) לפקודת מס הכנסה כדלקמן:

1. מי שעבד פחות מ-6 שנים אינו זכאי לפריסה קדימה.

2. עבור כל 4 שנות עבודה, תינתן שנת פריסה אחת.

3. תקופת הפריסה המירבית לא תעלה על 6 שנים.

4. אם השבר בחלוקה של הוותק ב-4 עולה על 1/2 יש לעגל כלפי מעלה, ואם הוא פחות מ-1/2 יש לעגל כלפי מטה.

5. שנת הפריסה הראשונה תהיה לעולם שנת המס שבה פרש העובד, למעט במקרה שבו העובד פרש בין 30 בספטמבר ל-31 בדצמבר של שנת המס, שכן אז יוכל לבקש להתחיל את הפריסה בשנת המס העוקבת לשנת הפרישה מהעבודה, מבלי לפגוע במספר שנות הפריסה (למעט במקרה של חל”ת).

בנוסף, החוזר קובע הסדר פריסה חדש שלא היה קיים עד כה, המאפשר לכל פורש עם ותק של מעל 6 שנים, לבקש להתחיל את הפריסה בשנת המס שלאחר שנת הפרישה (ללא קשר לתאריך הפרישה בשנת המס), אך במקרה זה, מניין שנות הפריסה יופחת בשנה אחת. 

חשוב להדגיש כי במקרה שנבחרה אפשרות זו, חובה להגיש דוח שנתי גם עבור שנת המס שבה התקבל המענק. 

לדוגמה, עובד עם 19 שנות ותק שפרש באוגוסט 2023, יכול לבחור מבין שתי חלופות בבחירתו לענין פריסה קדימה של מענק פרישה חייב במס: 

חלופה א’: פריסה לחמש שנים קדימה (כאמור מעגלים כלפי מעלה, אם בחלוקה ל-4 השבר הוא מעל 1/2) – 2023-2027. 

חלופה ב’: פריסה לארבע שנים קדימה, עבור השנים 2024-2027. 

הסדר חדש לעניין פטור מתשלום מקדמה במועד הפריסה קדימה

במסגרת פריסת מס קדימה, קובע פקיד השומה מקדמת תשלום מס המבוססת על סכום המענק החייב במס שנפרס, והכנסות נוספות הצפויות בשנות הפריסה.

במסגרת ההסדר החדש, נקבע פטור מחובת תשלום מקדמה בהתקיים כל התנאים הבאים:

1. לפורש נכות רפואית המזכה אותו בפטור ממס לפי סעיף 9(5) לפקודה בכל שנות הפריסה.

2. סך ההכנסות הצפויות של הפורש בכל אחת משנות הפריסה, יחד עם חלק מענק הפרישה החייב במס שנפרס, אינן מגיעות לחבות מס, וזאת לאחר ניצול נקודות זיכוי ופטור ממס לפי סעיף 9(5).

3. הפורש יגיש לפקיד השומה בקשה לאי קביעת מקדמה בשל נכות רפואית המזכה בפטור ממס לפי סעיף 9(5).

יש להדגיש כי עמידה בתנאים אלו אינה פוטרת את הפורש מחובת הגשת דוחות לכל שנות הפריסה.

כמו כן, נזכיר כי לדוח השנתי המוגש עבור כל אחת משנות הפריסה, יש לצרף את האישור השנתי שהתקבל מהמשלמים השונים, הכולל פירוט של המענקים ששולמו והמס שנוכה בגינם במקור, וזאת לצד אישור הפריסה שהופק על ידי פקיד השומה.

במקרים שבהם המקדמה לא שולמה במועד הנקוב בהתאם לאישור הפריסה, אישור הפריסה יבוטל.

טיפ

מעסיק המתכוון לשלם לעובד מענק פרישה חייב במס במזומן, יכול לדחות את מועד התשלום (בהסכמה עם העובד כמובן) לתחילת שנת 2024, כדי שאירוע המס יחול בשנת 2024. צעד זה מתאים לעובדים עם ותק של פחות מ-6 שנים, שאין להם זכות לבקש פריסת מס קדימה.

המעסיק יכול לדרוש את ההוצאה כבר בשנת 2023 אם הוא מדווח על בסיס צבירה לצרכי מס, וזאת למרות שהתשלום בפועל יבוצע רק בשנת 2024.

** האמור במאמר אינו מובא כתחליף לקבלת יעוץ והוא מהווה מידע כללי בלבד, אשר אינו מהווה יעוץ ו/או תחליף לייעוץ ו/או שיווק מכל סוג שהוא ואין להסתמך עליו בכל צורה שהיא. כל פעולה שנעשית ע”פ המידע והפרטים האמורים במאמר זה הינה על אחריות המשתמש בלבד. בכל מקרה ספציפי יש להיעזר בבעל מקצוע המתמצא בתחום. הנתונים נכונים לשנת המס 2023 אלא אם נרשם אחרת.