פוליסת חסכון פרט: כך תחסכו אלפי שקלים בהטבות מס

07/11/2021

שתף כתבה

פוליסת פרט הינה מוצר חסכון המנוהל באמצעות חברות הביטוח, שאליו ניתן להפקיד סכומים חד-פעמיים ללא מגבלה, או סכומים חודשיים שוטפים.

הכסף נזיל למשיכה חד-פעמית בכל עת, בניכוי מס בשיעור של 25% בגין הרווח.

בפוליסות הפרט גלומים יתרונות השקעה רבים, כולל האפשרות להשקיע בנכסים לא סחירים, מעבר בין מסלולי השקעה בפטור ממס רווחי הון, ועוד. עם זאת, אחד היתרונות המשמעותיים של פוליסות חסכון פרט הוא האפשרות לקבל הטבות מס בגין הרווחים.

הטבות המס שניתן לקבל עבור רווחים בפוליסות חסכון פרט

על פי סעיפים 125 ד’ ו- 125 ה’ לפקודת מס הכנסה, זכאים להטבות המס מי שהוא או בן/בת זוגו נולדו לפני 1948.

הפטור ממס ניתן על רווחים בתוכנית חסכון בבנק, ובפוליסת פרט בחברת ביטוח הנחשבות לעניין דיני המס לתוכנית חסכון, והרווחים שנצברים בה נחשבים להכנסה מריבית, ולפיכך זכאים לפטור.

הפטור ניתן ליחיד ו/או בן זוגו שנולד לפני 1948 (נוסח הסעיף הינו – אם היחיד או בן זוגו הגיע לגיל פרישה חובה 67 וביום 01.01.2003 מלאו לאחד מהם לפחות 55 שנים). הפטור השנתי הוא בסך 13,440 ש”ח ליחיד ו-16,560 ש”ח לזוג. לפיכך, הטבת המס יכולה להגיע במקסימום להחזר מס של 3,360 ש”ח ליחיד, או 4,140 ש”ח לזוג, עבור כל שנת מס בנפרד.

לדוגמה: 

1. בני זוג, שאחד מהם נולד לפני 1948 והפקיד 250,000 ש”ח בפוליסת חסכון בחברת ביטוח, אשר העניקה תשואה חיובית ריאלית נטו של 4%. לאותו יחיד נוצר רווח של 10,000 ש”ח, החייב במס בשיעור של 25% – כלומר 2,500 ש”ח.

הזכאות השנתית לריבית פטורה לחוסך זה היא 13,440 ש”ח, כלומר ההטבה שהוא זכאי לה עולה על הרווח בפועל שנוצר לו. אותו חוסך יוכל להגיש בקשה להחזר המס שנוכה לו, ולקבל בחזרה את כל המס ששילם, בסך 2,500 ש”ח.

2. שני בני הזוג נולדו לפני 1948, והפקידו 400,000 ש”ח בפוליסת חסכון בחברת ביטוח אשר העניקה תשואה חיובית ריאלית נטו של 4%. נוצר להם רווח של 16,000 ש”ח, החייב במס בשיעור של 25% כלומר 4,000 ש”ח.

הזכאות השנתית לריבית פטורה לזוג זה היא 16,560 ₪, כלומר ההטבה שלה הם זכאים עולה על הרווח בפועל שנוצר להם. הם יוכלו להגיש בקשה להחזר כל המס שנוכה להם.

השוואת הסכום הנטו למימוש בין פוליסת חסכון פרט לבין קרן נאמנות/ תיק השקעות עבור בני זוג שנולדו לפני 1948:

 

הטבות נוספות לתוכנית חסכון

פטור בשל מיעוט הכנסות – סעיף 125 ד'(ב) לפקודה מאפשר ניצול הטבת מס משמעותית לא רק בהתאם למבחן הגיל, אלא גם בהתאם למבחן הכנסות בכל גיל שהוא.

כלומר, מי שהכנסתו והכנסת בן זוגו בשנת המס אינה עולה על 62,460 ש”ח, זכאי לריבית פטורה של עד 9,840 ש”ח לשנה.

במבחן ההכנסות יש לכלול את הריבית עצמה ואת כל סוגי ההכנסות, לרבות הכנסות פטורות ממס, כולל קצבאות ביטוח לאומי, לרבות רווח הון ושבח מקרקעין.

פטור ממס על ריבית מזכה – פטור לפי סעיף 125ה’ מיועד למי שהוא או בן זוגו נולדו לפני 1948, ומקנה פטור ממס על ריבית מזכה (ריבית מוטבת). תנאי הזכאות לפטור הם: מי שהכנסתו יחד עם הכנסת בן/ בת זוגו נמוכה מ-8,460 ש”ח בחודש או 101,520 ש”ח בשנה.

כלומר מי שאין לו ולבן/ בת זוגו הכנסה כלל, ייהנו ממלוא הפטור, ובעלי הכנסות נמוכות מ-101,250 ש”ח יקבלו הטבה חלקית. הפטור המקסימלי יכול להגיע ל-35,532 ש”ח. 

במבחן ההכנסות יש לכלול הכנסות מקצבה לפי סעיפים 9(א) ו-9(ב), לרבות הכנסות פטורות ממס וקצבת שארים. אין לכלול קצבאות פטורות מהביטוח הלאומי, הכנסות מריבית, מהשכרת דירת מגורים פטורה ממס, מרווח הון ומשבח מקרקעין.

הערות 

1. ניתן לנצל את כל הטבות המס. הן אינן מתקזזות.

2. לא ניתן לצבור את ההטבה. כלומר, ההטבה ניתנת למימוש בגין כל שנת מס בנפרד ועד לתקרות הקבועות בסעיף, ולא ניתן להעבירה לשנה אחרת.

3. ההטבה אינה ניתנת באופן אוטומטי, ויש ליזום את קבלתה באמצעות “פדיון רעיוני” מול חברת הביטוח, כלומר פדיון והפקדה חוזרת לפוליסה של ערך הפדיון, בניכוי המס על הרווחים. פעולה זו מבוצעת באמצעות מילוי טופס ייעודי לחברת הביטוח.

4. הטבת המס תינתן ליחיד או לבן/ בת זוגו בלבד.

בברכת השקעה חכמה, 

אבי רוזנבאום, מומחה פנסיוני ושותף ב-taxon